Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunth Martina Pivkového

f 359a

Ten výš psaný Martin má podsedek svůj zaplacenej.

Letha [15]96 ten podsedek jest prodán od Martina Pivky z roubaničkou u Svaté studničky a jedním záhonem roli na roubanici pod Hradišťkem za 9 R Martinovi Petrnáčovi. Na to zavdal témuž Pivkovi 1 R a ostatek platiti má témuž Pivkovi po 1 R od letha [15]97.
Rukojmě Janek Černý a Martinec S.S.R.S.
Letha [15]97 položil Martin Petrnáčův za grunt svůj Martinovi Pivkovému 1 R.

Leta [15]98 Martin Petrnáčů prodal podsedek svůj Bartoňovi Vlčnovskému z roubanicí u S[vat]é studénky za summu 12 R. Závdanku položil při odevzdávce i z ročními penězi 2 R, z toho dáno Pivkovi 1 R a Martinovi Petrnáčovi 1 R, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 R. Z toho má jíti Pivkovi po 1 R a Petrnáčovi též po 1 R, až Petrnáčovi, což na tom gruntě má, vyjde spravedlnosti jeho, tedy povinen bude toliko po 1 R Martinovi Pivkovi platiti. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Nezdenský a Pavel Petrů S.R.S.N.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Bartoň Vlčnovský za grunt svůj 2 R.
Z toho vzal Jan Pivko 1 R a Martin Petrnáč též 1 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Bartoň Vlčnovský za grunt 2 R.
Z toho vzal Jan Pivko 1 R a Martin Petrnáč též 1 R.
f 359b
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Bartoň Vlčnovský za grunt 1 R.
Z toho vzal Jan Pivko 15 gr a Martin Petrnáč 15 gr.
A skoupil od Martina Petrnáče 2 R za hotových 20 gr.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Bartoň Vlčnovský za g[runt] Janovi Pivkovi 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Bartoň Vlčnovský za g[runt] Pivkovi Martinovi 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Bartoň Vlčnovský za g[runt] Martinovi Pivkovi 1 R.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil.

Letha 1607 za fojta Jana Berdy ouřad javornický prodali grunt s půl lánem roli, ze 3 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, ze 4 krávami, svinského dobytka 7, se vším osetím ozimým i jarým, pozůstalý po neb[ožtíku] (nedokončeno)
To jest omylem psáno.

Letha 1607 za fojta Jana Berdy Bartoň Vlčnovský prodal podsedek svůj ut s[upr]a ze 2 roubaničkami oracími Pavlovi Houdkovýmu za hotových 5 R. A tak týž Pavel Houdků má ten podsedek zouplna a docela zaplacenej. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní všelijaké Jan Utlačilů a Jíra Mikuláše Slabých S.R.S.A N.

Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala Pavel Houdků prodal grunt ze dvěma roubanicemi Mandě sestře své za 15 R. Závdanku jemu položila 2 R, ostatek platiti má od letha 1610 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Pavel Mlynář, Pavel Zálešák S.R.S.A N.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Vítek Zálešák na místě Mandy ženy své Pavlovi Houdkovýmu 1 R.
Letha 1611 za fojta Jana Brychce položil Vítek Zálešák za podsedek Pavlovi Houdkovi 1 R.
f 360a
Letha 1611 za fojta Jana Brychce Vítek Zálešák prodal podsedek ze 2 roubanicemi, jednou pod Hradišťkem a druhou pod Jazevčím, Šimovi Kozlovskému za 17 R. Závdanku mu dal 6 R, ostatek platiti má po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Vítek Zálešák a Martin Řehořčík SRSN.
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Šimek Kozlovský položil za grunt Pavlovi Houdkovi peněz ročních 1 R.

Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Šimek Kozlovský Slezák umřev, fojt a starší prodali ten podsedek s roubanicemi Jírovi Zálešákovi za summu bez závdanku 10 R, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení Martin Odrobina a Martin Kolář SRSN.
Na tom gruntě náleží těch 10 R Pavlovi Húdkovému.
Letha Páně svrchu psaného Jíra Zálešák položil Pavlovi Houdkovi za gr[unt] 1 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jíra Zálešák položil Pavlovi Húdkovi za grunt 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jíra Zálešák položil Pavlovi Húdkovi za grunt 1 R.

Pusté

______________________________________________________________

Kniha purkrechtní obce Javorník, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 406.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, leden 2009.