Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunth Pavla Bartoňového

f 45a
Ten Pavel Bartoňův má grunth z půl lánem roli i jiným k němu příslušenstvím, kterýž mu po nebožt[íku] Bartoňovi otci jeho zaplacený zůstal, není povinen žádnému za něj platiti.

Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového Margita, pozůstalá vdova po témž n[ebožtíku] Pavlovi Bartoňovým, podli rozdílu statku koupila grunt z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, z pluhem a jiným hospodářstvím i z vinohradem v Ležhoře na Velicku za summu 100 R. Z toho sobě porazila dílu svého, což na ni přišlo 35 R. A tak zůstává mimo poražení dílu svého dopláceti 65 R, placením od letha 1600 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za plath, o[pravu] g[runtu] a povinnosti JM Páně Martin Pivko, Jíra Hlaváček, Jíra Slabých, Vaněk Zálešák S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Martin Jana Slavkovskýho na místě manželky své na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 4 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Martin Jana Slavkovskýho za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 4 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Martin Jana Slavkovského za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 4 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Martin Jana Slavkovského za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 4 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Martin Jana Slavkovského za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 4 R.
f 45b
Letha 1606 za fojta Jana Brychce ouřad javornický prodali grunt s půl lánem roli, ze 3 koňmi, s pluhem, bránou, s polovicí osetí ozimého, pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Jana Slavkovského, Mikulášovi Šáchový[mu] za 45 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Bednář, Pavel Mlynář S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Mikuláš Šáchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 1 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Mikuláš Šáchů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Mikuláš Šáchů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňovýho
2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Mikuláš Šáchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňovýho, totiž za 1611, 1612, 1613 a 1614 7 R.

Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Mikulš Šáchů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 3 R.
Leta 1616 za fojta Martina Žilky Mikuláš Šáchů položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 3 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Mikuláš Šáchů položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 3 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Mikuláš Šáchů položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového 3 R.

Letha 1629 za fojta Jana Čačka ouřad javornicský učinili správu, že ti sirotci neb[ožtíka] Pavla Bartoňového zemřeli a ten nápad, což jim tu dopláceti náleželo, přišel na Mikuláše Šácha a Dorotě a Kuně, setrám jeho. Rozdělíc tu summu, totiž 20 R 15 gr, na tři díly, dostane se každému z nich po 6 R
25 gr. Těch 6 R 25 gr Mikulášovi Šáchovi na placení gruntu ut s[upr]a se porazí.
Letha 1630 za fojta Jana Pavlového Mikuláš Šáchů položil za grunth peněz ročních nápadníkům ut s[upr]a 2 R.
Letha 1632 za fojta Jana Pavlového Mikuláš Šáchů položil za gr[unt] nápadníkům ut s[upr]a peněz ročních 1 R.
f 46a
Leta 1634 za fojta Jana Čačka Mikoláš Šáchů položil za grunt nápadníkům peněz ročních 1 R.
Ty jest přijal Jíra Čajka a Vávra Mutěnský.
Letha 1635 za fojta Jana Čačky Mikoláš Šáchů položil za grunt Jírovi Čejkovi [a] Vávrovi Mutěnskému, kteréž oni přijali 1 R.
Letha 1636 za fojta Jana Čačkového Mikoláš Šácha položil za grunt Jírovi Čejkovi 15 gr a Vávrovi Mutěnskému 15 gr, činí
1 R.
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Mikoláš Šácha položil za grunt Jírovi Čejkovi 15 gr a Vávrovi Mutěnskýmu 15 gr, činí
1 R.
Letha 1638 za fojta Jana Čačkového jakož jměl ještě na tom gruntě Mikoláš Šácha dvoum nápadníkům dopláceti, totiž Jírovi Čejkovi a Vávrovi Mutěnskýmu, totiž 6 R 20 gr, ty jsou jemu dobrovolně darovali a pustili.
A tak Mikoláš Šácha má grunt za zaplacenej.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka Mikuláš Šácha majíc grunt svůj zaplacený, prodal jej zase Mikulášovi Šáchovi synu svému za 10 zlm, platiti jej má každoročně komu náleží po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Hudec a Jíra Peca SRSN.