Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunth Martina Húdka

f 54a
Ten Martin Húdků má grunth s půl lánem roli i jiným příslušenstvím k témuž gruntu za 65 R koupený.
Na kterýž jest do letha [15]93 vyplnil závdanku a peněz purkrechtních 57 R 27 gr 5 den.
A ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává osobám těmto:
Item Dorotě, dceři nebožt[íka] Vaňka Skřipového zůstává 4 R 8 gr 4 1 den.
Item Mikulášovi, synu též nebožt[íka] Vaňka Skřipového 2 R 23 gr 4 1 den.
A když těm vejš psaným nápadníků[m] takové peníze vyplní, bude míti grunth svůj zaplacený.
Letha [15]94 vyplnil nadepsaný Martin ostatní peníze, což za týž grunth svůj dopláceti zůstal nahoře psaným nápadníkům.
A tak grunth svůj zaplacenej má a žádnému za něj nic dlužen není.
f 54b
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového podli rozdílu statku n[ebožtíka] Martina Húdka prodán grunt z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, z pluhem a jiným k tomu náležitým hospodářstvím i se vším osetím a z vinohradem v Ležhoře Pavlovi Houdkovýmu za 150 R. Na to položil závdanku na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka 10 R a dílu svého, což na něj přišlo, sobě porazil 36 R 1 gr 6 den. A tak zůstává dopláceti 113 R 28 gr 1 den, placením od letha 1600 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Vraniců, Jan Nezdenský, Jan Zajíc, Mikuláš Slabých, Pavel Petrů S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Pavel Houdků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka 5 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Pavel Houdků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka 3 R.
A skúpil předních peněz od Kateřiny, dcery n[ebožtíka] Martina Houdka 15 R, dal jí za ně peněz hotových 3 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Pavel Houdků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Pavel Houdků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka 2 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Pavel Houdků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka 2 R.
Letha 1606 za fojta Jana Brychce Pavel Houdků srazil sobě na tomto g[runtě] svém, což jemu nápadem po Anně, mateři jeho zemřelé, přišlo 8 R 2 gr 2 den.

Letha a za fojta ut s[upr]a Pavel Houdků prodal grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, s jednou klisnou, z půl vozem, pluhem, bránou a 1 krávou, s polovicí osetí ozimého Janovi Čambalovi za summu 65 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti má každého roku při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Baďurů, Jíra Bednář, Mikuláš Běs, Petr Hamrle S.R.S.A N.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jan Čambal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka 4 R 15 gr.
f 55a
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jan Čambal za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka 3 R.

Letha 1612 za fojta Jana Brychce Jan Čambal prodal grunt svůj s půl lánem roli a jiným k němu příslušenstvím Janovi Hnátkovi za summu 65 R. Závdanku mu dal týž Hnátek 4 R a ostatek platiti má po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Vítek Zálešáků a Matěj Charús SRSAN.

Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Hnátek prodal zase tento grunt Mathoušovi Zátopovi za summu 65 R. Závdanku mu dal 3 R
7 1 gr, ostatek platiti má po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Mathouš Zátopa za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka peněz 4 R.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Mathouš Zátopa prodal zase ten grunt s vůlí pana ouředníka Janovi Hnátkovi za summu 65 R. Závdanku mu dal 3 R, ostatek platiti má po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení Vítek Zálešáků a Matěj Charús SRSAN.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Jan Hnátek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka peněz, totiž
2 R.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jan Hnátků prodal ten grunt zase s půl lánem roli Martinovi Řehořščíkovi za summu
76 R 15 gr. Závdanku dal jemu při odevzdávce 11 R, platiti má po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě a opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Hověský, Mikoláš Škrčík a Jan Cibina SRSN.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Martin Řehoščík za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Houdka položil 3 R.
Letha Páně 1616 za fojta Martina Žilky Martin Řehoščík položil za grunt ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Húdka 2 R.

Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky Martin Řehoščík položil za grunt ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Húdka 3 R.
Pustej

Letha 1631 za fojta Jana Čačka týž fojt a starší prodali ten gr[unt] požár s půl lánem roli Janovi Moločkovi bez závdanku za summu 31 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí Matěj Šípků a Jíra Čaček S.R.S.N.
f 55b
Letha 1636 za fojta Jana Čačkového týž fojt a úřadem prodali grunt s půl lánem roli Janovi Hnátkovi za summu 20 R, placení ročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán jemu za volný.

Letha Páně 1638 za fojta Jana Čačkového Jan Hnátek prodal zase svrchu psaný grunt Mikulášovi Karasovému. A poněvadž Jan Hnátek nětco na témž gruntě zaplaceného jměl, to všecko jemu pustil a to jemu na grunt se připisuje, za 14 R, placení ostatní summy po 1 R komu náležeti bude. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě Jura Gembeš a Jíra Břečka SRSN.

Tento grunt jest na dvý rozdělen.

Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt dvoum osobám:
Martinovi Hrubému z jednou čtvrtí za 3 R.
Adamovi Kročitému druhou čtvrt též za 3 R.
Mají platiti po vyjití tří let každej po 1 R. Jest jim odevzdán za volný.
Rukojmě za oba Jan Slabý a Jan Mlynářových slíbili R.S.N.
f 56a
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Martin Hrubý a Adam Kročitý položili 2 R. Zůstávají za ouřadem.

Letha Páně 1651 za fojta Pavla Zoubka prodal ouřad javornický grunt ze čtvrtí roli po Adamovi Kročitému Pavlovi Zajíčkovi za summu 3 zlm, platiti se má komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě k zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Mikuláš Hudec a Pavel Zoubekh S.R.S.a N.R.

Letha 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli dvěma osobám každému po jednej čtvrti: Janovi Leskovanovému a Jírovi Kročitému za summu 14 R bez závdanku, platiti mají komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Šácha a Jíra Bumbal SRSN.

Letha 1661 za fojta Martina Rujmíška Jan Leskovaný pustil jest grunth svůj s jednou čtvrtí roli Janovi Ozíbalkovi jinak Hnátkovi za summu 7 zlm bez závdanku, platiti [má] rok po roku po 1 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě Pavel Rujmíšek a Jakub Mlčúšek RSaNR.