Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Rejstrum

R e j s t r u m
pro snadnější vyhledání jednoho
každého gruntu dědiny
J a v o r n í k a

Grunt List

1 Jana Zajíce .................................. 1
2 Jiříka Norka ................................. 7
3 Martina Vrany ................................ 14
4 Barbory Janačky .............................. 21
5 Jana Stejskala ............................... 28
6 Jana Slováka ................................. 35
7 Pavla Bartoně ................................ 45
8 Martina Houdka ............................... 54
9 Mikuláš Zuzanin .............................. 63
10 Pavla Petrových .............................. 71
11 Jana Úlehla .................................. 79
12 Martince ..................................... 87
13 Mikoláše Vranicového ......................... 95
14 Pavla Macháčka ............................... 105
15 Matěje Stejskala ............................. 115
16 Ondry Čupky .................................. 125
17 Mikuláše Čačka ............................... 133
18 Jiříka Martinových ........................... 142
19 Martina Baďoura .............................. 149
20 Jiříka Slovencových .......................... 157
21 Jana Brychcových ............................. 164
22 Jana Zháňala ................................. 172
23 Jiříka Galety ................................ 179
24 Doroty Mlynářky .............................. 186
25 Štěpána Kašpara .............................. 196
26 Jana Červených ............................... 203
27 Jana Rujmíška ................................ 210
28 Vávry Snícala ................................ 217
29 Jana Vranice ................................. 223
30 Mikuláše Ivana ............................... 231
31 Macka Slováka ................................ 238
32 Jana a Pavla bratřích, s[irotků] ne[božtíka]
Martina Brychcového ...................... 245
33 Matěje Moňkových ............................. 252
34 Daniele Blanaře .............................. 259
35 Matěje Krátkých .............................. 266
36 Pavla Vyležala ............................... 272
37 Froriána Blanaře ............................. 276
38 Vítka Škřipových ............................. 282
39 Mikle Moňkových .............................. 287
40 Matěje Vyležela .............................. 291
41 Pavla Blažka ................................. 295
42 Jíry Hlaváčka ................................ 301
43 Jana Šeptala ................................. 307
44 Mikuláše Slabých ............................. 313
45 Jana Černých ................................. 319
46 Jíry Slabých ................................. 325
47 Eliáše Horných ............................... 331
48 Pavla Pivky .................................. 337
49 Tomáše Poláka ................................ 344
50 Anky Zálešky ................................. 350
51 Vaňka Kunovského ............................. 355
52 Martina Pivky ................................ 359