Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Sirotci nebožt[íka] Jana Berdy

Jest jeden Jan.
Vyhledalo se mu spravedlnosti na gruntě Jana Slováka 109 R 15 gr.
Na to jest ku právu položeno 2 R a ostatek se jemu od letha [15]94 pokládati má při Vánocích po 5 R.
Když Zuzanna, sirotek nebo[žtíka] Václava Berdy, nejprve
33 R 15 gr vyzdvihne, tehdy vejš psanému Janovi spravedlnost jeho až do vyplnění summy vejš psané a jemu náležité též po
6 R jíti mají.

Letha [15]94 přijato od Jana Slováka za grunth peněz ročních 6 R. Ty jsou do truhlice složeny.
Letha [15]95 přijato od Jana Slováka ze grunth 4 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Slováka 5 R. Sou všecky na Jeho Mi[l]ost Pána vyzdviženy.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Slováka 6 R. Ty sou na Jeho M[ilost] Pána obráceny po zběhlým s[irotku].
Letha 1598 přijato z gruntu Jana Slováka 6 R. Ty sou k ruce J.M.Páně vyzdviženy po sirotku ut s[upra] zběhlým.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Pavla Blažkového za grunt 6 R. Ty sou k ruce panské vyzdviženy po s[irotku] zběhlým.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Pavla Pivky za grunt 6 R. Ty sou k ruce panské vyzdviženy po s[irotcích] zběhlých.
Janovi dáno z milosti na učení řemesla z jiných peněz panských, co se po jiných s[irotcích] zběhlých dostaly a přijaly 10 R.
f 1b
Letha 1601 za fojta Jana Brychce přijato od [Pavla] Blažkového za grunt peněz ročních 3 R. Ty sou vyzdviženy k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového přijato od Pavla Blažkového za g[runt] 3 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Pavla Blažkového za grunt 6 R. Ty přijal na díl svůj Jan sirotek.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Pavla Blažkového za grunt 6 R. Ty přijal Jan sirotek na díl svůj, totiž 4 R, a na s[irotky] Václava Berdy dáno 2 R.
Letha 1607 za fojta Jana Berdy jakož zuostávalo za grunt těmto sirotkom od Pavla Blažkového dopláceti se ještě 47 R
15 gr, ty peníze Jan sirotek koupíc grunt pozuostalý po n[ebožtíku] Pavlovi Blažkovým sobě porazil. A tak na tom g[runtě] nic nemá.

f 6a