Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Sirotci nebožt[íka] Martina Brychcového

f 38a

Jest jich štvero: Jan, Pavel, Anna, Kateřina a Kuna mateř jejich pátá.
Jan ten jest ženatý, Pavel ten spolu z Janem bratrem svým hospodaří, Kateřina ta jest na zdraví svém nedostatečná a při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana a Pavla bratřích jejich 60 R. Z toho se snímá za dluh nebožt[íka] otce jejich, což sirotčích peněz dlužen zůstal 7 R 9 gr.
Zůstává 52 R 24 gr, dělíce na 5 dílů, příde na jednoho každého po 10 R 16 gr 1 den.
Na tu summu výš psanú jest ku právu položeno od Jana bratra jejich za grunth 3 R. Ty přijali starší mezi jiné sirotčí peníze, což nebožt[ík] otec jejich dlužen zůstal.
Item Anka ta jest díl svůj všecken Janovi bratru svému, jakž o tom v knihách purkrechtních položeno jest, prodala. A tak tu při témž statku žádné spravedlnosti více nemá.
Jan a Pavel díly své na gruntě, na kterémž sou, sobě srazili.
f 38b
Letha [15]94 přijato od Pavla, bratra těch sirot[ků], za grunth 4 R. Ty jsou dány všecky Kuně mateři na díl její.
Letha [15]95 přijato od gruntu Jana a Pavla peněz purgkrecht[ních] 4 R. Z toho dáno Kuně mateři na díl její 2 R a Kateřině zanecháno v truhlici 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana a Pavla 4 R. Z toho dáno mateři ostatního dílu 2 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana a Pavla 4 R. Janovi dáno na díl 2 R a Kateřině též v truhly zanecháno 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Pavlového 4 R. Ty sou dány do truhlice na Kateřinu.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Pavla Brychcova za grunt 4 R. Z toho dáno Kateřině na kožich z dílu jejího 2 R, Janovi též na díl jeho dáno 7 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Pavla Brychcova za grunt 7 R. Kateřině na díl její dáno na kožich 2 R 15 gr.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového dodáno Kateřině ostatek dílu jejího 2 R 16 gr 1 den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Janovi navráceno přeplacených peněz do tohoto statku 4 R.
A tak sirotci v tomto statku nic nemají.