Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Nápadníci po nebožt[íku] Vaculovi Moškovým

f 48a

Náleží podle vyhledání jednou každému mimo prvnější vyzdvižení toto:
Item Jírovi Šilhavému náleží i s tím, což na gruntě, na kterýmž po nebožt[íku] otci byl, 71 R 3 gr 3 den. Na to mají na gruntě Daniele Blanaře 31 R 7 1 gr, ty jsou vyšlé a za Danielem Blanaře[m] zůstávají.
Item Barbora, mateř téhož Jíry Šilhavého, převzala peněz mimo spravedlnost svou, což jí po manželu jejím náleželo peněz témuž Jírovi Šilhavé[mu] náležitých 27 R 17 gr 1 den. Ty se jemu z statku, po týž nebošce Barboře zůstalýho, mají svrchu psanému Jírovi zaplatiti.
A při právu peněz jemu hotových býti má 12 R 8 gr 5 den.

Letha [15]94 položil Daniel Blanař za grunth svůj peněz purgkrechtních a zadržalejch Jírovi Šilhavému 31 R 7 1 gr.
Těm napřed psaným nápadníkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 12 R 8 gr 5 den.
Kteréž náležely sirotkům n[ebožtíka] Jana Kotačky, totiž Pavlovi a Vaškovi. Ta spravedlnost jak se jim vyplniti má, při těch sirotcích položeno najdeš.
f 48b
Letha [15]98 přijato z statku n[ebožtíka] Jana Kotačky podli odvodu napřed psaného po s[irotcích] zběhlých 12 R 8 gr 5 den. Ty jsou dány do truhlice sirotčí.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového vydáno Jírovi Šilhavému těch 12 R 8 gr 5 den.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato podli odvodu z statku n[ebožtíka] Jana Kotačky hotových peněz do truhlice sirotčí 4 R 24 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato z statku n[ebožtíka] Jana Kotačky podli odvodu 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany dáno Jírovi na díl jeho
6 R 24 gr.