Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Nápadníkům po nebožt[íku] Václavovi Pivkovi

f 52a

Náleží jednomu každému toto:
Item Jírovi 17 R 15 gr.
Item Pavlovi 17 R 15 gr.
Item Martinovi 17 R 15 gr.
[Item Matějovi 17 R 15 gr.]
Item Janovi 17 R 15 gr.
Item Michalovi 17 R 15 gr.
Item Kateřině 17 R 15 gr.
Item Barboře 17 R 15 gr.

Vydání:
Item Jíra ten jest díl svůj všecken podle napřed psaného poznamenání Danielovi Blanaři prodal. A tak tu nic více nemá.
Item Pavlovi na díl jeho dáno 3 R 22 1 gr, dodati se jemu má na doplnění dílu jeho 13 R 22 1 gr.
Item Martinovi na díl jeho dáno 3 R 22 1 gr, dodati se jemu má na doplnění dílu jeho 13 R 22 1 gr.
Item Matějovi dáno 3 R 22 1 gr, dodati se jemu přinde 13 R
22 1 gr.
Item Janovi dáno 3 R 22 1 gr, dodati se jemu přinde 13 R
22 1 gr.
f 52b
Item Michalovi dáno 3 R 22 1 gr, dodati se jemu má 13 R
22 1 gr.
Item Kateřině dáno 3 R 22 1 gr, dodati se jí má 13 R
22 1 gr. Ta spravedlnost, co se jí na díl její dodati mělo, jest Pavlovi, bratru svému výš psanému, prodala. A tak při právě více spravedlnosti žádné nemá.
Item Barboře dáno 3 R 22 1 gr, dodati se jí má 13 R
22 1 gr.
Na tu spravedlnost, která se jim dodati má, má bejti při právě hotových 12 R 15 gr.
A na gruntě Daniele Blanaře 82 R. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích po 10 R pokládati mají.

Letha [15]94 přijato od Daniele Blanařového za grunth peněz purgkrechtních 10 R. Těmi 10 R nápadníci napřed psaní všickni vespolek se zdělili.
Těm napřed psaným sirotkům na vyšlou spravedlnost jejich odvedeno 7 R 21 gr 2 den, kteréž náležely sirotkům n[ebožtíka] Jana Kotačky Pavlovi a Vaškovi. Ty jak se jim vyplniti mají, při těch sirotcích položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato od Daniele Blanařového za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R. Těmi 10 R nápadníci napřed psaní všickni se zdělili.

f 53a
Letha [15]96 přijato od Daniele Blanaře za grunth peněz
10 R. Sou dány nápadníkům napřed psaným, o kteréž se všecky společně rozdělí.
Téhož letha [15]96 položil zadržalejch peněz Daniel Blanařů 12 R 15 gr. Ty sou dány nápadníkům napřed psaným, o kteréž se všecky společně rozdělí.
Letha [15]97 přijato od Daniele Blanaře 10 R. Sou vydány nápadníkům napřed psaný[m].
Letha [15]98 přijato od Daniele Blanaře za grunt 10 R. Ty sou vydány nápad[níkům] napřed psaným, totižto 8 R 17 gr 1 den a na Michala s[irotka] do truhlice vloženo 1 R 12 gr 6 den. Ty jsou vydány témuž Michalovi na díl jeho.
Více přijato z statku n[ebožtíka] Jana Kotačky podli odvodu napřed psaného po s[irotku] zběhlým 1 R 21 gr 2 den. Ty jsou dány do truhlice sirotčí.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Daniele Blanaře za grunt 10 R. Ty sou vydány nápadníkom napřed psaným.
Více vydáno těm nápad[níkům] hotových peněz 1 R 21 gr
2 den.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Daniele Blanaře za grunt 6 R. Ty přijali nápadníci ut s[upr]a a jimi se zdělili.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Daniele Blanaře za grunt 6 R. Ty přijali nápadníci ut s[upr]a a jimi se rozdělili.
Letha 1602 za fojta Martina Vranova přijato od Daniele Blanaře za grunt 5 R. Ty přijali nápadníci nahoře psaní na díly své.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Daniele Blanaře za grunt 5 R. Ty přijali nápad[níci] nahoře psaní na díly své.
f 53b
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Daniele Blanařového za grunt 10 R. Ty přijali nápadníci napřed psaní.