Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Sirotci nebožt[íka] Václava Berdy

Jest jeden Zuzanna.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jana Slováka 33 R 15 gr. Ta spravedlnost se jí pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 1 R až do vyplnění sumy vejš psané.

Letha Páně 1593 dáno od chování nadepsaného sirotka otčímovi jejímu 1 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu od Jana Slováka 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Slováka 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany dáno Zuzanně na díl její 3 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato z gruntu Pavla Blažka 2 R. Ty sou vydány Zuzanně na díl její.

Letha 1608 za fojta Jana Zháňala Jan Polák, manžel Zuzanny svrchu psané, prodal ostatek spravedlnosti její, což jí na tomto gruntě náleželo, Janovi Berdovi, držiteli gruntu, a dal jemu vinohrad v Ležhoře. A tak Zuzanna spravedlnost svou zouplna vyzdvihla.

f 8a