Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Sirotci nebožtíka Martina Šimečkového

f 98a

Jest jeden Jíra, ten do školy chodí z vůlí panskou v Blatnici.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Mikuláše Slabých 46 R 15 gr. Ty se jemu od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 1 R 15 gr.
Více jemu náleží kráva jedna, kterouž mateř téhož sirotka užívá. Když ji bude potřebovati, bude povinna jemu takovou krávu bez odporu dobrou dáti.
Za to rukojmě Mikuláš Slabých, Jan Černej, Eliáš bratr její SSN.

Letha [15]94 přijato od Mikuláše Slabých za grunth 1 R
15 gr. Ty jsou do truhlice složeny.
Letha [15]95 přijato od Mikoláše Slabýho za grunth peněz purgkrecht[ních] 1 R 15 gr.
Letha [15]96 přijato od Mikuláše Slabých peněz 1 1 R.
Letha [15]97 přijato od Mikoláše Slabých za grunth 1 1 R.
Letha [15]98 přijato od Mikuláše Slabých z gruntu jeho
1 1 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato z gruntu Mikuláše Slabých 1 R 15 gr.
Též nápadu po n[ebožce] Žofce, babce toho s[irotka] 1 R
15 gr.
A mimo to zůstává ještě nápadu po tejž Žofce, babce tohoto sirotka, když jest zemřela, summy 10 R 26 gr 1 den 1 v.
f 98b
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato z gruntu Mikuláše Slabého i na nápadu po Žofce, babce toho sirotka 3 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Mikuláše Slabého za grunt 3 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranova přijato od Mikuláše Slabého za grunt 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Mikuláše Slabého za grunt 1 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Mikuláše Slabého za g[runt] 1 R 15 gr.
A na nápadu po Žofce babce jeho 22 1 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Pavla Slabého za grunt 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janového přijato od Pavla Slabého za grunt 1 R 15 gr.
Jakož náleželo Jírovi sirotku spravedlnosti jeho 46 R
15 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlém k ruce Jeho [Mil]osti Pána jest obrácena. Z níž poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem vyšlé spravedlnosti bylo 20 R 15 gr, ostatek k ruce panské po letech jíti má. Act[um] za fojta Jana Pavla Janového letha 1610.

Letha 1614 za fojta Jana Zháňalova položil Pavel Slabých za grunt svůj zadržalých peněz 6 R 15 gr. Ty sou přijaty k ruce panské po sirotku zběhlým.
Více týž Pavel Slabý položil na zadržalé peníze 2 R. Ty sou k ruce panské po sirotku zběhlým přijaty.
Letha 1615 za fojta Jana Pavlova od Pavla Slabýho za g[runt] přijato 3 R. Ty jsou přijaté k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1616 za fojtha Martina Žilky od Pavla Slabýho za g[runt] přijato 3 R. Ty jsou přijaté k ruce JM Páně.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Pavel Slabý položil za g[runt] 3 R. Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Pavel Slabý položil za g[runt] 2 R. Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.