Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Sirotci nebožtíka Vávry Kotačkovýho

f 105a

Jest jeden Mikuláš. Ten jest osiřel v městečku Velikej.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Černého
13 R. Ty jemu jíti mají, když nejprve sirotci nebožt[íka] Jana Kotačky svou spravedlnost, totiž 10 R, vyzdvihnou, též po 2 R.

Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato z gruntu Jana Černého prvních peněz 2 R. Dány sou do truhlice sirotčí.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Jana Černého za grunt 2 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Jana Černého za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranova přijato od Jana Černého za grunt 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Jana Černého za grunt 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Jana Černýho za grunt 1 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Jíry Vítového na místě Jana Černýho za grunt přijato 3 R.
Letha 1615 za fojta Jana Pavlova od Jíry Vítového za g[runt] přijato 2 R.
A tak těm sirotkům doplaceno jest.