Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Sirotci nebožtíka Jana Javornického

f 106a

Jest jich patero: Martin, Pavel, Kateřina, Manda a Zuzanna. Kateřina, Manda a Zuzanna ty jsou vdaný, Martin ten se učí kovářskému řemeslu v Lipově, Pavel ve dvoře panským v Strážnici slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému mimo prvnější vyzdvižení od práva toto:
Item Mandě 2 R 27 gr 1 1 den.
Item Zuzanně 2 R 27 gr 1 1 den.
Item Martinovi 10 R 12 gr 1 1 den.
Item Pavlovi 14 R 27 gr 1 1 den.
Summa všeho, což se jim na spravedlnost jejich ještě vyplniti má, učiní 31 R 3 gr 6 den.

Na to mají:
Na gruntě Pavla Pivky 29 R 1 gr 1 den. Ty jim se pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 6 R.
Item na Kateřině sestře jejich mají, což ona z dílův jejich přebrala 2 R 2 gr 5 1 den.
f 106b
Letha [15]94 přijato od Pavla Pivkového za grunth 6 R.
Letha [15]95 přijato od Pavla Pivky za grunth 6 R.
Letha [15]96 přijato od Pavla Pivky za grunth 6 R.
Dáno Martinovi od učení řemesla kovářského na díl jeho 2 R.
A po Pavlovi zběhlém s[irotku] Jeho [Mil]osti Pánu odvedeno 8 R.
Letha [15]97 přijato od Pavla Pivky za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Z toho vzato na Jeho [Mil]ost Pána po Pavlovi zběhlém sirotku 6 R.
A Martinovi dáno na díl jeho R.
Letha [15]98 přijato od Pavla Pivkového za grunt 5 R 1 gr
1 den.
Z toho dáno k ruce Jeho Mi[l]osti Páně po s[irotku] zběhlém 27 gr 1 1 den.
Mandě dodáno ostatek dílu jejího 2 R 2 gr.
Zuzanně též dodáno ostatek 2 R 2 gr.
A tak ony díly své zouplna vyzdvihly.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového dodáno ostatek dílu Martinovi, totiž 12 gr 1 1 den.
A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihl.