Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Sirotci nebožt[íka] Mikuláše Krcbálka

f 108a

Jest jeden Jan, ten slouží v dvoře panským.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Pavla Pivky 22 R 19 gr 6 den. Ta spravedlnost jemu jíti má, když sirot[ci] nebožt[íka] Jana Javornického svou spravedlnost vyzdvihnou, po 6 R.
O jiné spravedlnosti, aby kde co více jmíti měl, se neví.

Letha 1598 přijato z gruntu Pavla Pivky prvních peněz přišlejch 28 gr 6 1 den. Ty jsou vydány do truhlice.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Pavla Pivky z gruntu 6 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Pavla Pivky za grunt 4 R. Z toho k ruce panské po s[irotku] zběhlým vyzdviženo ty ut s[upr]a 4 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Pavla Pivky za grunt 3 R. Ty sou vzaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1602 za fojta Martina Vranova přijato od Pavla Pivky za grunt 3 R.
Janovi vydáno z milosti z jiných peněz sirotčích, kteréž se přijaly, 3 R.
Jakož náleželo Janovi dovzíti dílu jeho ještě mimo prvnější vyzdvižení 6 R 28 gr 1 1 den, ten ušel ze dvora, spravedlnost jeho k ruce panské jest obrácena. Act[um] ut s[upr]a.
f 108b
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Pavla Pivky za grunt ost[atních] peněz 5 R 20 gr 6 1 den.
A tak grunt doplatil.
Ty sou [dány] Janovi s[irotku] zběhlýmu z milosti, neb připověděl se na gruntech panských živiti.
A jakož jest zůstávalo tomuto sirotku na dluhu za JM Pánem peněz vyšlých 6 R 28 gr 6 1 den, ty sou po Janovi zběhlém poražené.
A tak jest ten díl Janů zouplna vyzdvižen.