Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Sirotci nebožt[íka] Václava Moňkového

f 110a

Jest jich štvero: Martin, Dorota, Kateřina a Zuzanna. Kateřina ta slouží ve dvoře panským, Zuzanna ta v Javorníku slouží, Martin a Dorota ty svej vůle užívají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Tomáše Poláka 43 R 20 gr, ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Více na Pavlovi Bartoňovi za kout 5 R.
V statku Pavla Janových po Žahúrkovi dědu jejich 6 R
7 1 gr.
Summa všeho 54 R 27 1 gr.
Z toho se snímá za dluhy nebožt[íka] otce jejich 1 R 10 gr.
Zůstává 53 R 27 1 gr, dělíc na dva díly, příde na jednoho každého po 13 R 14 gr 2 den.

Na to jest jim z gruntu ku právu položeno 5 R 20 gr.
Více po Žahúrkovi dětku jejich jest jim ku právu položeno
2 R.
Od Pavla Bartoňového za kout přijato ku právu 1 R.
f 110b
Letha [15]94 přijato od Matěje Moňkového peněz ročních za grunth 4 R.
Více od něho přijato peněz zadrželých 4 R.
Z toho vydáno Dorotě na díl její 1 R, ostatek zůstává v truhlici sirotčí.
Téhož letha přijato od Pavla Bartoňového za kouth 4 R. A tak nic dlužen není, složeny do truhlice.
Téhož letha [15]94 přijato od Tomáše Poláka za grunth peněz purgkrechtních 2 R. Ty složeny do truhlice sirotčí.
Více přijato po Žahúrkovi na těch 6 R 7 1 gr napřed psaných 2 R.
Omylem toto napsáno.
Letha [15]95 přijato od Mikoláše Čačka za grunth 2 R.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Pavla Škraba 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Čačka 2 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Pavla Škraba 2 R.
Letha [15]97 přijato od Mikoláše Čačka za grunth peněz
7 1 gr.
Téhož letha přijato od Pavla Škraba za grunth 2 R. Ty sou k ruce panský vyzdviženy.
Letha [15]98 přijato za grunt od Pavla Škraby 2 R. Ty jsou vyzdviženy k ruce panské.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato za grunt od Pavla Škraby 2 R. Ty sou k ruce panské odvedeny po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1600 a 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Pavla Škraby za g[runt] 2 R. Ty sou k ruce panské vzaty po s[irotcích] zběhlých.

f 111a
Letha 1602 za fojta Martina Vranova přijato od Pavla Škraby za grunt 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Pavla Škraby
2 R.
K ruce J.M. Páně vyzdviženo po s[irotcích] zběhlých 7 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Pavla Škraby za grunt 1 R. Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Letha Páně 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Václava Mlčkového za grunt 1 R. Ten jest přijat po Kateřině, Zuzanně, Martinovi a Dorotě, sirotcích zběhlých, k ruce panské 1 R.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Václava Mlčkového za g[runt] 2 R. Přijaty jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně po s[irotku] zběhlým.
Dorotha, Martin, Zuzanna a Kateřina své vuole užívají a nestaví se, spravedlnost jejich jest k ruce J.M. Páně obrácena, kteréž se mimo prvnější vyzdvižení našlo summy 33 R 27 1 gr. Z toho se sráží vyšlé spravedlnosti, kteráž na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem zuostávala 19 R 7 1 gr. Ostatek po letech jíti má.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janového přijato od Jíry Zátopy za grunt 1 R. Přijat jest k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1612 za fojta Jana Zháňala od Jíry Zátopy za grunt dvojích peněz přijato 3 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Jana Martincového na místě Jíry Zátopy dvojích peněz přijato 3 R.
Kateřině dáno z milosti z spravedlnosti její 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova od Jana Martiníčkova za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky od Jana Martiníčka přijato za grunt peněz ročních k ruce JM Páně 2 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Jana Martince přijato za grunt peněz ročních k ruce Jeho [Mil]osti Páně 2 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňky od Jana Martince přijato za grunt peněz ročních k ruce Jeho [Mil]osti Páně 2 R.