Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Sirotci nebožt[íka] Jana Zálešáka

f 112a

Jest jich štvero: Vítek, Kateřina, Zuzanna, Dorota, Anna mateř jejich pátá. Ti sirot[ci] společně z Annou mateří svou na podsedku zůstávají a spolu se živí.
A mimo ten podsedek mají vinohrad půl achtele v Ležhoře zaplacenej, ten společně užívají.

Letha Páně 1606 za fojta Jana Brychce na gruntě Tomka Zátopy 50 náleží těmto sirotkům spravedlnosti jejich 26 R, placením od letha 1609 po 2 R.
K tomu jsou nápadníci tři: Kateřina, Dorotha, dcery neb[ožtíka] Jana Zálešáka, a Pavel Pivko, kterýž Annu mateř jejich za manželku pojal, přijde na každého po 8 R 20 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta ut s[upr]a položil Jan Zálešáků závdanku za grunt 2 R. Ty přijal Jan(!) Pivko na díl ženy své.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Tomka Zátopy za grunt 1 R. Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Tomka Zátopy za grunt 1 R. Přijala jej Kateřina.
Jakož náleželo Zuzanně a Kateřině dílů jejich každé po 8 R 20 gr, učiní 17 R 10 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých na Jeho [Mil]ost Pána jest obrácena. Act[um] ut s[upr]a.
f 112b
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky od Tomka Zátopy přijato za grunt peněz ročních 2 R. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jura Homola na místě Tomka Zátopy položil za grunt 1 R. Ten jest přijat k ruce Jeho [Mil]osti Páně.