Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Sirotci nebožt[íka] Kuby Vodičky

f 114a

Jest jich ještě kromě těch, kteříž díly své již vybrali, štvero: Markyta, Zuzanna, Šimek, Anka, ty všeci své vůle užívají a se k rejstrům nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti vyšlé, kteráž při právě zůstává všem čtyřem společně 23 R.

Jakož náleželo Šimkovi z tej summy dílu jemu náleželo summy 5 R 22 1 gr, taková spravedlnost jakožto po zběhlým jest na J.M. Pána obrácena.
A tak on tu nic nemá.