Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Sirotci nebožt[íka] Matěje Baťového mlynáře

f 115a

Jest jich dvé: Pavel, Kateřina a Dorota mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na mlejně javornickým a vinohradu podle zápisu kněh nových purkrechtních 290 R.
Z tej summy se snímá, což nebožt[ík] Matěj mlynář Janovi pastorku svému za mlýn dopláceti dlužen zůstal a Dorota, manželka téhož nebožt[íka] Matěje, budouce na témž mlejně, za sebou zadržela 50 R 2 gr.
Zůstává čistého statku 239 R 28 gr, dělíce na tři díly, příde na jednoho každého po 79 R 29 gr 2 den.
Více co těm sirot[kům] náleží na vinohradě v Dolní hoře mimo ty napřed psané rozdíly, to se má vyhledati z register horenských velických a vyhledajíce do těchto register sirot[čích] se poznamenati má.
Více mimo to, což jim na podsedku v městečku Velikej náleží, na kterémž Jíra Hudec jest, to se má též vyhledati a do těchto register vepsati.
A více se má vyhledati, co jim na gruntě Šimka Kramlovýho náleží, a když se vyhledá, týž do těchto register pozamenati [má].
I náleží jim 20 R, na to jest týž Šimek do letha [15]93 zadržel 10 R a ostatních 10 R od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 2 R.
f 115b
Letha 1594 při Vánocích položila Dorotha mlynářka závdanku 20 R.
Víceji položila peněz purgkrechtních za týž [15]94 rok 7 R. Těch 27 R přijal Jan na zadržalé peníze své.
Více těm sirotkům náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Joannes Brodecký drží 15 R.
Na to položil Dorotě mateři, což ona na díl svůj vzala 1 R. Ostatních 14 R doplatiti má od letha [15]95 při Vánocích po
4 R.
Více těm sirotkům náleží na podsedku Jíry Hudce v Velkej
18 R. Na to jest zadržel do letha [15]93 7 R, ostatek platiti má od letha [15]94 po 2 R.
Letha [15]94 přijato od Jíry Hudce za podsedek peněz ročních 2 R.
A na peníze zadrželé položil tolikéž 2 R.
Ty čtyri zlaté Dorotě mateři dány na díl její.
Letha [15]95 položila Dorota mlynářka Janovi synu svému ostatních peněz zadrželejch za mlejn 23 R 2 gr.
A tak tu více tenž Jan žádné spravedlnosti nemá.
Téhož letha [15]95 přijato od Doroty mlynářky za mlejn roční peníze 7 R.
Letha [15]96 položila Dorota mlynářka s Pavlem synem svým za mlejn 7 R.
Letha [15]97 položila Dorota mlynářka 7 R. Ty sou vydány Kateřině na díl její.

Letha [15]98 přijato od Doroty mlynářky a Pavla syna jejího ročních peněz 7 R. Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Pavla a Doroty mateře jeho za mlejn 7 R. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Pavel sirotek ut s[upr]a na díl svůj přijal vinohrad v Ležhoře v summě 50 R a ostatek sobě na mlejně porazil, totiž 29 R 29 gr 2 den.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
f 116a
Dorota, mateř těchto s[irotků], srazila sobě dílu svého, což na ni přišlo na tomto mlejně, summy 79 R 29 gr 2 den.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Pavla mlynáře za mlejn ročních peněz 7 R. Ty sou vydány Kateřině na díl její.