Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Sirotci nebožt[íka] Vaňka Frantového

Jest jich patero, Jan, Mikoláš, Jíra, Martin [a] Anka, Jan, Mikoláš, Jíra ty sou ženatý a Anka ta jest vdaná, Martin ten chodí po své vůli.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému mimo to, což prve na díly své přijali, ještě toto:
Item Janovi 7 R 23 gr.
Item Mikolášovi 10 R 8 gr.
Item Jírovi 6 R 8 gr.
Item Ance 4 R 28 gr.
Item Martinovi 11 R 23 gr.
Suma všeho, což se jim na díly jejich ještě dodati má, učiní 41 R.
Na to mají na níže psanejch osobách toto:
Na gruntě Mikuláše bratra jejich 28 R. Ty se jim od letha [15]93 při Vánocích pokládati mají po 4 R.
Více na Jírovi Čupkovi z Lideřovic převzatejch peněz z jejich spravedlnosti podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 4 a v listu 35 10 R. Ty jest povinnen zase navrátiti a jsou vyšlé peníze.
Item na vinohradě Matěje Čejky z Velké 3 R.
f 8b
Vydání:
Item Mikoláš ten sobě díl svůj 10 R 8 gr na gruntě svém srazí.

Letha [15]94 přijato od Mikuláše Zuzaniného za grunth peněz dvojích purgkrechtních 4 R. Z toho dáno Janovi 1 R, Jírovi 1 R a Ance též dáno na díl její 1 R a na Martina, s[irotka] zběhlého, zanechán 1 R.
Téhož letha [15]94 položil Matěj Nezdenský na místě Matěje Čejky za vinohrad 1 R.
Letha [15]95 přijato od Mikoláše Zuzaniného 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Zuzaniného 2 R. Z toho dáno Janovi, Jírovi a Ance každému po 1 R a po Martinovi zběhlém zanecháno a potom na Jeho M[ilost] Pána vyzdviženo 2 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Mikuláše Zuzaniného 2 R. Z toho dáno Jírovi 1 R a Berdovi 1 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Zajíce 2 R. Z toho dáno Janovi na díl jeho 1 R a k ruce J.M. Páně po s[irotku] zběhlým
1 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Jana Zajíce za grunt 2 R. Z toho dáno Janovi na díl jeho 1 R a J.M. Pánu k ruce po s[irotku] zběhlým 1 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Mikuláše Drščky za grunt 2 R. Z toho dáno Janovi Berdovi 1 R, Jírovi též dáno na díl jeho 1 R.

Od Jíry Řeháka za vinohrad přijato lonských a letoších, položených na místě Matěje Čejky 1 R 20 gr. Janovi dáno na díl jeho 16 gr 4 1 den, Jírovi též dáno 16 gr 4 1 den, Mikulášovi též dáno 16 gr 4 1 den.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Mikuláše za grunt 1 R. Ten jest vydaný na díl jeho.
f 9a
Letha 1602 za fojta Martina Vranového přijato od Mikuláše za g[runt] 22 gr. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato z gruntu 19 Martina Hovězského za dluh Jíry Čupky 1 R. Zuostává ještě 9 R.

f 13a