Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového

f 122a

K tomu statku jest (mimo jiné dítky, kteří se zženili a zvdávaly a spravedlnost jejich na gruntě Jana Moňkového jim ukázána) sirotek jeden Manda.
Náleží jí spravedlnost na gruntě 39 Jana Moňkového sumy
21 R 22 1 gr.
Ty jí takto jíti mají:
Leta [15]99 15 gr a od letha 1600 po 22 1 gr.
Více zůstává po Janovi bratru jejím jeden volek, ten zač se prodá, polovici peněz za něj Mandě do truhlice sirotčí odvésti má.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato z gruntu Jana Moňkova 15 gr.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato z gruntu Jana Moňkového 22 1 gr.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Jana Moňkového za grunt 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranova přijato od Jana Moňkového za g[runt] 2 R. Z toho dáno Janovi 1 R a ostatek do truhlice vloženo.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Jana Moňkového za grunt 2 R. Z toho dáno Janovi 1 R a Mandě do truhlice dán
1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Jana Moňkového za g[runt] 2 R. Z toho dáno Janovi Brychcovi 1 R a na Mandu do truhlice vloženo 1 R.
f 122b
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Martina Koláře za grunt samé Mandě náležitý 1 R 7 1 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Martina Koláře za grunt 1 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňalového přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Martina Šimečkového po s[irotcích] zběhlých 6 R
15 gr. Ty přijal Pavel Slabý na díl Mandy manželky své.
Též se našlo, že Martin Kolář položil za grunt za rok 1613 peněz 3 R. Ty přijal Pavel Slabý na díl Mandy ženy své.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova od Martina Kolářového přijato za grunt peněz ročních 2 R. Z toho dáno na díl Babušin 1 R a na díl Mandin též dáno 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky od Martina Kolářového přijato za grunt peněz ročních 2 R. Dáno z nich Janovi Brychcovi na díl Babušin 1 R a Pavlovi Slabýmu na díl Mandin též 1 R.

Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Martina Kolářového za g[runt] 2 R. Z toho dáno Janovi Brychcovi na díl Babušin 1 R a Mandě 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Martina Koláře přijato za grunt peněz ročních 2 R. Z toho dáno Janovi Brychcovi na díl Babušin 1 R a Mandě 1 R.