Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového

f 127a

Letha 1600 za fojta Pavla Pivky sepsán a zinventován tento statek, ku kterýmuž jest s[irotků] čtvero, totiž Pavel, Jakub, Jíra, Jan a Markyta mateř jejich pátá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 7 Markyty mateře jejich 100 R.
V Veliké v statku n[ebožtíka] Jana Benkového 20 R.
V statku n[ebožtíka] Vávry Šáchového v Veliké Vrbce 55 R.
Summa všeho statku učiní 175 R.
To dělíc na pět díluo, přijde každému na díl jeho po
35 R.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Markyta, mateř těch sirotků, koupila grunt se vším příslušenstvím za 100 R, z toho sobě srazila dílu svého 35 R. A tak mimo to zůstává dopláceti ještě 65 R, placením od letha 1600 po 4 R.
Pavlovi
Jakubovi Náleží každému dílu jeho
Jírovi po 35 R, což učiní 140 R.
Janovi

Ta summa náleží na těchto věcech:
Na gruntě Markyty mateře jejich 65 R.
V statku n[ebožtíka] Jana Benkového v Veliké 20 R.
V statku n[ebožíka] Vávry Šáchového v Vrbce 55 R.
Summa 140 R.
f 127b
A mimo to Markyta, mateř těch sirotkuo, povinna jest každýmu sirotku, když by k zrostu přišli, jednu krávu vydati. Rukojmě za to jakž při gruntu zapsáni jsou.

Příjem a vydání:

Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato z Veliké z statku n[ebožtíka] Jana Benkového 3 R.
Z toho dáno na chování sirotků malých 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Vávry Šáchového z Vrbky přijato 2 R.
Od Martina Jana Slavkovského za grunt přijato 4 R.
Více přijato na samí sirotky peněz hotových, kteréž se po smrti otce jejich našly, a mateř, což na ni přišlo, na díl svůj přijala sumy 21 R.
Z toho dáno Pavlovi na učení.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce přijato od Martina Slavkovského za grunt 4 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového přijato od Martina Slavkovského 4 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Martina Slavkovského za grunt 4 R.

Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Martina Slavkovského za grunt 4 R.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Mikuláše Šáchového za g[runt] 1 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Mikuláše Šáchového za grunt 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Mikuláše Šáchového za g[runt] 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Mikuláše Šáchového položených za grunt za rok 1611 i následující přijato 7 R.
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova od Mikuláše Šáchového za grunt peněz ročních přijato 3 R
Letha 1616 za fojtha Martina Žilky přijato od Mikuláše Šáchového za grunt peněz ročních (neuvedeno).
Letha 1617 za fojta Martina Žilky přijato od Mikuláše Šáchového za grunt peněz ročních 3 R. Ty přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotcích zběhlých.
f 128a
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Mikuláše Šácha za grunt přijato 3 R.
Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotcích zběhlých 1 R 15 gr.
Všickni sirotci napřed psaní zemřeli, i Jakub sirotek zběhlý. Nápadem k tomu žádný bližší není jako Margeta, mateř těch sirotků, protož jí z těch položených peněz dáno 1 R
15 gr.
Jakož jest zůstávalo Jakubovi s[irotku] zběhlému dílu otcovského nedobraného 35 R 22 1 gr, ty se z dluhu JM Páně snímají.
A tak jest ten díl zouplna vyzdvižen, totiž Jakubů.