Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Galety

f 130a

K tomu statku jest sirotků pět, totiž Anka, Kateřina, Jan, Manda, Běta, kromě mateře jejich, kteráž sobě díl svůj na gruntě srazila.
Náleží jim spravedlnosti samým sirotkům:
Na gruntě 23 Kateřiny mateře jejich summy všeckej 33 R
10 gr.
To dělíc na 5 díluo, dostane se každé[mu] na díl jeho po 6 R 20 gr.
O jiné spravedlnosti, aby kde míti měli, věděti se nemůže.

Příjem a vydání:
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Jana Vyležala za grunt 2 R.
Z toho dáno pís[aři] od spravení statku 9 gr.
Kateřině mateři na chování s[irotků] dáno 1 R 21 gr.
Letha 1602 za fojta Martina Vranova přijato za grunt od Jana Vyležala 1 R.
Ten jest dán Kateřině mateři na díl její.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Jana Vyležala za grunt 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Jana Rumíška za grunt 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Jana Rumíška za grunt 1 R.
Kateřina, Jan, Manda, Běta zemřeli a díly jejich připadly na Annu sestru jejich, která jest od nepřítele zajatá, čehož učiní 26 R 20 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Jana Rumíška za grunt 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Jana Rumíška za grunt 1 R.
f 130b
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Jíry Rujmíška na místě Jana otce jeho za grunt dvojích peněz 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova od Jíry Rujmíška za grunt položených peněz přijato 2 R.
Kateřině mateři půjčeno jest těch sirotkův 1 R, má jej oplatiti, když toho potřeba bude.
Letha 1616 za fojtha Martina Žilky od Jíry Rujmíška za grunt položených peněz přijato 2 R.
Ty sou vydány mateři na spůsob svrchu psaný.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Jíry Rujmíška přijato za grunt na sirotky vejš psané 2 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Jíry Rujmíška za grunt přijato 2 R.