Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Stejskala

f 132a

K tomu statku sou sirotci 3: Jíra, Zuzanna, Pavel a Anka mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 5 Pavla Pastýře zaplaceného 24 R, placením od letha 1602 po 2 R.
Vinohrad v Ležhoře zaplacenej prodán Florkovi za summu
20 R, placením od letha 1602 podle hory práva po 2 R.
Summa všeho statku 44 R.
Z toho zaplaceno dluhu na obec javornickou 1 R.
Zuostává čistého statku mimo dluhy 43 R, to dělíc na 4 díly, dostane se každému po 10 R 22 1 gr.
Anna, mateř těch sirotků, na gruntě sobě srazila 10 R
22 1 gr, zůstává dopláceti sirotkům svým mimo to 13 R 7 1 gr, placením od letha 1602 po 2 R. Rukojmě při gruntě zapsaný.

Příjem a vydání:

Letha 1602 za fojta Martina Vranového přijato od Pavla Pastýře za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Pavla Pastýře za grunt 2 R.
f 132b
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Pavla Pastýře za grunt 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Zuzanny Ohnojilky za grunt 1 R.
Puštěno jí od p[ana] ouředníka na placení po 1 R.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Jíry, syna Zuzanny Ohnojilky, za grunt 1 R.
Jakož náleželo Jírovi, Pavlovi a Zuzaně spravedlnosti jim náležité sumy 32 R 7 1 gr, ta spravedlnost k ruce Jeho [Mil]osti Páně jakožto [po] sirotcích zběhlých jest obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo
7 R, ostatek k ruce panské po letech bráti se má.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Jíry, syna Zuzany Ohnojilky 1 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Martina z Poteče na místě Jíry syna Zuzaniného za grunt přijato 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlového od Martina z Poteče za grunt přijato peněz 1 R.
Letha 1616 za fojtha Martina Žilky od Martina z Poteče aneb Martina Hnátka za grunt přijato peněz 1 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Martina Hnátka přijato za grunt peněz ročních 1 R.

Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Václava Kováře přijato peněz z gruntu posledních 7 1 gr. Ty jsou obráceny k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
A jakož zůstávalo na dluhu za JM Pánem peněz hotových 3 R, ty se snímají po sirotcích zběhlých.