Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice

f 134a

K tomu statku sou sirotci 2: Jan, Anna a Manda mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 13 zaplaceného se nachází 88 R 12 gr, placením po 5 R, když se sirotkům Martina Vodného do Veliké 28 R 18 gr doplatí.
Na podsedku 11 Pavla Macháčkového zaplaceného 30 R 15 gr, placením od letha 1602 po 3 R.
Na 2 vinohradech v Ležhoře na Velicku zaplaceného 83 R, placením, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Všetečky 17 R zaplatí, po 2 R.
Roubanice nad Jehušovcem za 6 R.
Summa všeho statku 207 R 27 gr, to dělíc na 3 díly, přijde každému po 69 R 9 gr.
Manda, mateř těch sirotků, spolu s Janem synem svým grunt s půl lánem roli a se 2 vinohrady v Ležhoře koupili a dílu svého sobě na tom srazili 138 R 18 gr.
f 134b
Zůstávají dopláceti Anně sirotku 32 R 24 gr placením ut s[upr]a, když se jiným za grunt a za vinohrady doplatí.
Anně sirotku zanechává se při mateři její kráva a z lože šatův, bude jí to povinna vydati, když k vdaní přijde.

Příjem a vydání:
Od Mandy a Jana závdanku přijato 2 R. Ty jsou dány od spravování statku z dílův sirotčích.
Letha 1602 za fojta Martina Vranový[ho] přijato od Pavla Macháčkova za g[runt] 1 R 15 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Štefana Kováře za grunt 3 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Štefana Kováře za g[runt] 3 R.
Manda mateř a Zuzanna sirotek zemřely a dílů po sobě zanechaly každá po 69 R 9 gr i s tím, což v truhlici na hotově 7 R 15 gr zuostává, čehož učiní kromě těch hotových 138 R
12 gr. To připadlo na Jana sirotka napřed psaného.
Ten Jan sráží sobě na tu summu na gruntě svém, což se dopláceti zuostávalo 21 R 24 gr.
Letha 1606 za fojta Jana Brychce dáno Janovi výš psanému nápadu po mateři a sestře jeho hotových peněz 7 R 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Pavla Houdkova za g[runt] 2 R. Přijal je Jan nápadu svrchu psaného.
f 135a
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Pavla Houdkového za předešlá letha za grunt přijato 5 R. Přijal Jan na nápad napřed psanej.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova od Pavla Houdka přijato za grunt peněz položených 2 R. Ty přijal Jan nápadník.

Letha 1616 za fojtha Martina Žilky od Pavla Houdka přijato za grunt peněz položených 2 R. Ty přijal Jan nápadník.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Pavla Houdka přijato za grunt peněz ročních 2 R. Ty přijal Jan nápadník napřed psaný.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Pavla Houdka přijato peněz ročních 2 R. Ty přijal Jan nápadník svrchu psaný.