Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 S[irotci] n[ebožtíka] Štefana Kováře

f 139a

K tomu statku jest sirotkuo 5: Markyta, Matěj, Jan, Jíra, Tomáš a Manda mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 11 zaplaceného posledních peněz 13 R.
V Velké Vrbce na gruntě Štefana Kováře zaplaceného zuostává 40 R, placením od letha 1604 po 3 R.
Achtel vinohradu zaplaceného na Malovrbecku za 60 R.
Vinohrad na Tasovsku zaplacený za 80 R.
Kráva 1 za 7 R.
Jalovice jedna za 5 R.
Tele a ovce dvě za 4 R 15 gr.
Svinského dobytka 5 kusů za 2 R.
Kotel za 1 R 15 gr.
Vína bylo 5 věder, to jest prodáno a dluhy tím zaplaceny.
Summa všeho statku 213 R.
To dělíc na 6 díluo, přijde každému na díl jeho po 35 R 15 gr.

Manda mateř ujala na svůj díl achtel vinohradu na Malovrbecku a dobytek svinský za 62 R. Z toho sobě srazila dílu svého 35 R 15 gr a tak dopláceti zuostává 26 R 15 gr, placením od letha 1605 po 3 R.
f 139b
Markyta přijala na svůj díl krávu, tele a kotel v sumě
10 R. Zuostává se jí ještě na díl její dodati 25 R 15 gr.
Matěj a Jan přijali na svůj díl achtel vinohradu na Tasovsku, též jalovici a 2 ovce v sumě 88 R. Z toho sobě srazili dílu svého každý po 35 R 15 gr, jmenovitě 71 R. A tak zuostávají bratřím a sestrám svým dopláceti od letha 1605 po
3 R sumy 17 R.
A mimo ten rozdíl zuostává ještě náčení kovářského 37 kusů. To když se prodá, má to na všecky díly jíti.
Správu ten ouřad dává, že na ten pád neví se, kam se jest podělo.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Štefan Kovář z Vrbky za g[runt] 3 R.
Ty přijala Markyta na díl svůj.