Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Slavkovského

f 141a

K tomu statku jest sirotek 1 Jan a Markyta mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Ležhoře na Velicku Markyty mateře předních peněz 20 R, placením podle ourody od leta 1607 po 2 R.
Louka a roubanice v Bořkové za 18 R.
Včelinec z sádkem zaplacený za 6 R.
Žita v zrně 30 měř[ic] po 1 R za 20 R.
Hřebec šacován za 15 R.
Summa statku 79 R.
Dělíc tu sumu na 2 díly, přijde na každého po 39 R 15 gr.

Markyta mateř na díl svůj přijala vinohrad v Ležhoře na Velicku ve 20 R.
Louku a roubanici v Bořkové za 6 R.
Žita 20 měř[ic] po 1 R za 20 R.
Hřebce mladého za 15 R.
Summa 79 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 39 R 15 gr.
Zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého 39 R 15 gr, placením takto: za vinoh[rad] po 2 R a za jiný statek po 3 R.