Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Mlynářového

f 143a

K tomu statku jest sirotek 1 Kateřina a Kateřina mateř její druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na mlejně 24 Pavla Mlynáře, strejce toho sirotka 151 R
4 den, placením po 7 R až se předních peněz Kateřině Hlaváčkové 12 R 29 gr 3 den dílu jejího vyplní.
Na vinohradě v Ležhoře na Velicku ze třemi roubanicemi, prodaném Janovi Berdovi 50 R.
Summa statku 201 R 4 den.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého dílu jeho po 100 R 15 gr 2 den.

Jan Berda na díl Kateřiny mateře, manželky své, ujal vinohrad v Ležhoře ze 3 rouba[nicemi] 50 R. Zuostává se jemu ještě dodati k doplnění dílu manželky jeho 50 R 15 gr 2 den.
Týž Jan Berda, otčím toho sirotka, povinen bude Kateřině sirotku, když by k vdaní přišla, vydati jednu krávu.
Kateřině sirotku díl jeho zuostává na mlejně Pavla Mlynáře 100 R 15 gr 2 den.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Brychce přijato od Pavla Mlynáře závdanku za mlejn 8 R.
Ty přijal Jan Berda na díl manželky své Kateřiny.
f 143b
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Pavla Mlynáře za mlejn i za předešlá letha položených přijato 8 R.
Z toho dáno Janovi Berdovi na díl Kateřiny manželky jeho
4 R.
Letha 1615 za fojta Jana Pavlova Pavel Mlynář, což Janovi Berdovi na díl Kateřiny manželky jeho dílu v tomto statku nedobraného, totiž 38 R 15 gr 2 den náleželo, kúpil od téhož Jana Berdy, dal jemu hotových 10 R 6 gr. A tak ta Kateřina tu nic více nemá.
Našlo se při statku Doroty Mlynářky, že jest lúka jedna prodána za 9 R, přišlo na díl do statku tohoto 3 R.
Letha a dne ut s[upr]a z statku Doroty Mlynářky za lúku přijato 1 R. Ten jest dán Janovi na díl manželky jeho.
Z tohoto statku má se vyplatiti Kateřině, sestře n[ebožtíka] Jana Mlynáře, nebo se on neboštík Jan Mlynář podvolil za živobytí svého tejž Kateřině sestře své vyplniti 10 R.
Letha 1616 za fojta Martina Žilky přijato od Pavla Mlynáře za mlejn a za louku 3 R.
Ty 3 R sou dány Kateřině na těch 10 R svrchu psaných.

Letha 1617 za fojta Martina Žilky přijato od Pavla Mlynáře za mlýn a za louku 3 R.
Ty 3 R sou dány Kateřině na těch 10 R svrchu psaných.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Pavla Mlynáře přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Ty sou vydány Kateřině na těch 10 R svrchu psaných.
Letha 1623 za fojta Jana Berdy Kateřina svrchu psaná zemřela a což jí tu ještě 2 R náleželo, ty připadly Pavlovi Mlynáři bratru jejímu. Ty se jemu při mlýně jeho vypsati mají.