Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Hlaváčka

f 148a

K tomu statku jest sirotek 1 Kateřina a Kateřina mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 42 posledních peněz 25 R, placením po 4 R, až se předních peněz 55 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petříkova vyplatí.
Vinohrad v Ležhoře na Velicku zaplacený za 15 R.
Dluhu v statku n[ebožtíka] Jíry Barvínka z Velké za víno jemu prodané 14 R.
Na mlejně 24 Pavla Mlynářového Kateřiny manželky jeho dílu nedobraného 12 R 29 gr 3 den.
Na vinohradě v Dolní hoře na Velicku Martina Baňaře posledních peněz 17 R 20 gr, placení po 3 R, až se předních peněz 32 R vyplní.
Na gruntě 59 na Závodí v městečku Velké Jíry Jankového předních peněz 1 R 15 gr.
Za žito prodané po rozdílných penězích utrženo 10 R 21 gr.
Summa statku 96 R 25 gr 3 den.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Jírovi Nezdenskýmu 2 R.
Florkovi dluhu 1 R.
Obci javornické 2 R.
Za suol dluhu 21 gr.
Pavlovi Mlynáři 1 R.
Janovi Utlačilovi za měřici žita 1 R.
Mackovi Vyležalovi dluhu 3 R.
f 148b
Martinovi Ivanovýmu 1 R.
Lazarovi Židu dluhu 2 R.
Do Lipova za kolečko 1 R.
Mikulášovi Petříkové[mu] na Souchov dluhu za 5 věd[er] vína 9 R.
Summa dluhuo[v] 23 R 21 gr.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův 73 R 4 gr
3 den, dělíc tu sumu na 2 díly, přijde každému na díl jeho po 36 R 17 gr 1 1 den.

Kateřina, mateř toho sirotka, ujala grunt i s tím, což na něm zaplaceno jest 25 R.
Vinohrad v Ležhoře na Velicku za 15 R.
Summa 40 R.
Zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého ještě 3 R 12 gr 5 1 den.
Ty má položiti o posudku letha 1608.
Kateřině sirotku díl jeho zouplna zuostává 36 R 17 gr
1 1 den.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Benky přijato za žito prodané peněz hotových 10 R 21 gr.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Barvínka přijato na dluh za víno 7 R.
Z toho zaplaceno na dluhy napřed psané 10 R 21 gr.
Obci javornické na dluh dáno 1 R.
Kateřině mateři z poručení p[ana] ouředníka půjčeno, aby sobě koně koupila a robot panských odbejvala 7 R, oplatiti má o posudku letha 1608.
f 149a
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Pavla Mlynáře za mlejn 3 R.
Ty dány Mikulášovi Petříkový[mu] na dluh.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Pavla Mlynáře za mlýn 3 R.
Jsou vydány Mikulá[šovi] Petříkové[mu] na dluh jeho.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Pavla Mlynáře za mlejn 3 R.
Přijal je muž Kateřiny matky na díl její.
A poněvadž jemu nenáleží, má je zase navrátiti.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala Jan Červený, manžel Kateřiny vejš psané, navrátil zase do statku tohoto ty 3 R.
Ty 3 R sou dány Mikulášovi Petříkovýmu ostatek dluhu za víno.
Letha a za fojta ut s[upr]a od Pavla Mlynáře za mlejn přijato 3 R 29 gr 3 den.
Z toho dáno Jírovi Nezdenskýmu dluhu 2 R.
Obci javornické ostatek dluhu též dáno, totiž 1 R.