Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Blažkového

f 150a

K tomu statku jest sirotků 3: Jan, Zuzanna, Kuna a Markyta mateř jeho čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 6 Jana Berdy posledních peněz 19 R, placením po
3 R, až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Berdy 33 R 15 gr vyplatí.
Na vinohradě v Ležhoře Mikuláše Hafrového z Velké předních peněz 34 R.
Žita 2 měřice prodáno za hotové peníze za 2 R 10 gr.
Více žita 1 měřici k tomu prodanú Janovi Berdovi za 1 R
7 1 gr, položiti má o posudku letha 1608.
Summa statku 56 R 4 gr 2 1 den.
Dělíc tu sumu na 4 díly, přijde každému po 14 R 4 gr
2 1 den.
Janův díl a Zuzanin náleží jeho [Mil]osti Pánu jakožto po sirotcích zběhlých, což učiní 28 R 8 gr 5 den. To má Jeho [Mil]osti Pánu docházeti.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Berdy přijato za 2 měř[ice] žita po 1 R 5 gr 2 R 10 gr.
Z toho dáno pís[aři] od rozdílův 15 gr.