Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 S[irotci] n[eobžtíka] Jana Šeptalového

f 151a

K tomu statku jest nápadníkův 5: Pavel, Matěj, Mikuláš, Kateřina a Anna.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 43 Pavla bratra jejich posledních peněz 58 R
6 den, placením po 2 R, až se Anně a Barboře Šeptalovým 1 R
29 gr 1 den vyplatí.
Summa ut s[upr]a.

Z toho se toto dluhův zaplatiti má:
Janovi Manovi do Kuželového za 1 met ovsa 6 R.
Pavlovi Mlynářovi 20 gr.
Florkovi půjčených 15 gr.
Obci javornické dluhu 11 gr 6 den.
Summa dluhuo[v] 7 R 16 gr 6 den.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův 50 R 14 gr.
Dělíc tu sumu na 5 díluo[v], přijde na každého po 10 R 2 gr 6 den.

Pavel ujal grunt z půl lánem roli a jiným hospodářstvím i s tím, což na něm zaplaceného jest 58 R 6 den. Z toho sobě porazil dílu svého 10 R 2 gr 5 1 den. A tak zuostává dopláceti bratřím a sestrám svým ještě 47 R 28 gr 1 den placením nahoře psaným.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Pavla Šeptala za grunt 2 R.
Ty jsou dány Kateřině na díl její.
f 151b
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Pavla Šeptalového za g[runt] 1 R 5 gr.
Z toho dáno Florkovi dluhu 15 gr a Pavlovi Mlynářovi též dluhu 20 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Pavla Šeptalového za grunt i za předešlá letha přijato 6 R.
Ty sou dány Vácslavovi Benedíkovýmu do Lipova, nápadníku neb[ožtíka] Jana Mana z Kuželového za dluh povinný.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova od Pavla Šeptalového za g[unt] přijato 15 gr 1 den.
Z toho dáno Mikulášovi 7 gr 5 den a Vaňkovi Plškovi na díl Kateřiny 7 gr 3 den.
Letha 1616 za fojtha Martina Žilky od Pavla Šeptalového za grunt přijato 2 R.
Z toho dáno Mikulášovi 1 R a Vaňkovi Plškovi na díl Kateřiny 1 R.

Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Jana Ohrabinového za grunt přijato 2 R.
Z toho dáno Mikulášovi 1 R a Vaňkovi Plškovi na díl Kateřiny 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového přijato od Jana Ohrabinového za grunt 1 R.
Ten jest vydán Vaňkovi Plškovi na díl Kateřinin.