Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Slabého

f 152a

K tomu statku jsou sirotci 2: Anna, Pavel.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 46 Václava Zpoteče předních peněz 60 R, placením od letha 1608 po 3 R.
Na vinohradě v Ležhoře na Velicku Macka Znakhudy předních peněz 28 R, placením podle ourody po 2 R od leta 1607.
Summa statku 88 R.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Janovi Pavla Janových 2 R 9 gr.
Pavlovi Mlynářovi za kolo a os 15 gr.
Summa 2 R 24 gr.
Zuostává čistého statku mimo zplacení dluhův ještě 85 R
6 gr.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému na díl jeho po 42 R
18 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Berdy přijato od Václava Zpoteče závdanku na grunt 3 R.
Z toho zaplaceno dluhův nahoře psaných 2 R 24 gr.
Škodují tito sirotci na gruntě prodaném 15 R, přijde na každého sirotka po 7 R 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janového přijato od Jíry Čambala za grunt 1 R.
Vydán jest Anně sirotku na šaty.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Mikuláše Mazancového na místě Jíry Čambala za grunt dvojích peněz přijato 4 R.
f 152b
Jakož náleželo Pavlovi sirotku dílu jeho mimo to, co se na gruntě škodovalo 35 R 3 gr, ta spravedlnost jakožto [po] zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Páně je obrácena. Act[um] za fojta a letha nahoře psaného.
NB. Toto jest omylem zapsáno, není ten Pavel sirotek zběhlý.
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova od Mikuláše Mazance přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Ty jsou vydány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1616 za fojtha Martina Žilky od Mikuláše Mazance přijato za grut peněz ročních 2 R.
Dáno z nich Pavlovi na díl jeho ty 2 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Mikuláše Mazance za grunt přijato 2 R.
Ty jsou vydány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Mikuláše Mazance za grunt přijato 2 R.
Ty jsou vydány Pavlovi na díl jeho.