Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 S[irotci] n[ebožky] Anny Zálešky

f 153a

K tomu statku jsou sirotci 3: Zuzanna, Kateřina, Dorota a Anna mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 50 Jana Zálešáka předních peněz 26 R, placení při každých Vánocích od letha 1608 po 2 R.
Dělíc to na 4 díly, přijde na každého na díl jeho po 6 R
15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Brychce přijato od Jana Zálešáka závdanku za grunt 2 R.
Ty přijal Jan Pivko na díl Anny ženy své.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato z grunthu Jana Zálešáka od Thomáše Zátopy 1 R.
Ten přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových od Tomka Zátopy za grunt přijato 1 R.
Ten přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Tomka Zátopy přijato za grunt 4 R.
Kateřině na díl její dáno 2 R a Zuzanně 1 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova od Mikuláše mazancového za grunt přijato peněz ročních (škrtnuto)
Toto v nic.