Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Pavlovi, nápadníku po nebožtíku Matějovi Zháňalovi

f 19a

Vyhledalo se spravedlnosti mimo prvnější vyzdvižení, což mu jest na spravedlnost jeho prve dáno, ještě toto:
Item na Mikolášovi Vranicovým 4 R 12 gr.
A na Martinovi Vodným z Velké 4 R.
Ty peníze sou vyšlé a za tímž Mikolášem a Martinem zadržalé zůstávají.
O jiné spravedlnosti, aby kde co více míti měl, se neví.

Na to přijato od Mikuláše Vranicového 4 R 12 gr a od Martina Vodného z Velkej 4 R.
Ty všecky jsou Pavlovi, nápadníku vejš psanému, vydány. A tak tu nic nemá.