Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Slabých

f 156a

K tomu statku jsou sirotci 4: Jíra, Pavel, Zuzanna a Manda.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 44 Jíry bratra jejich posledních peněz summy
34 R, placení po 3 R, až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkova a Janovi Jarabovi 56 R vyplatí.
Dělíc to na 4 díly, přijde každému na díl jeho po 8 R
15 gr.

Jíra koupíc grunt, porazil sobě na něm díl svůj a ještě mimo to dopláceti zuostává 25 R 15 gr, placením jakž nahoře psáno stojí.
Zuzanně, Mandě Jíra bratr jejich má každé, když k zrostu svému přijdou, každé přisaditi po jednom teleti.
Více se těmto sirotkom našlo spravedlnosti na gruntě 30, což n[ebožtík] otec jejich zaplatil 15 R. Dělíc to na 4 díly, přijde po 3 R 22 1 gr. Půjdou jim po 1 R, až se předních peněz Matějovi Moňkovýmu 6 R 15 gr vyplatí.

[Příjem a vydání:]
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova od Jury Bednáře za g[runt] přijato 15 gr.
Ty jsou vydány Jírovi 7 1 gr a Pavlovi 7 1 gr.
Letha 1616 za fojtha Martina Žilky od Jury Moňkových na místě Jíry Bednáře za grunt přijato 1 R.
Z toho dáno Jírovi 7 1 gr, Pavlovi 7 1 gr a Mandě 7 1 gr.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky přijato Jury Moňkového za grunt 1 R.
Ten přijali nápadníci svrchu psaní a ním se rozdělili.
f 156b
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového přijato od Jury Moňkového za grunt 1 R.
Z toho dáno Jírovi 7 1 gr, Pavlovi 7 1 gr a Mandě 7 1 gr.