Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 S[irotci] n[ebožtíka] Fridricha Lhotského

f 160a

K tomu statku jest sirotkův 5: Thomáš, Jiřík, Dorota, Eva, Anna a Markyta macecha jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 10 v Javorníku, kterýž drží Thomáš, syn Fridricha svrchu psaného 80 R. Závdanku dáti má 20 R a platiti od letha 1613 po 2 R.
V statku neb[ožtíka] Martina Houdka v Javorníku po Zuzanně, první manželce jeho, dílu nedobraného 5 R 8 gr.
Na gruntě 14 ve Lhotkách Jana Kozaře vyplacených 77 R, placením od letha 1611 po 3 R.
Summa všeho statku 172 R 8 gr.
Z toho statku dluhův všelijakých po drobnu zaplatiti se má 5 R.
Sejmouce ty dluhy z summy vejš psané, zůstává čistého statku 167 R 8 gr.
Dělíc tou summu na 6 dílův, dostane se na jeden díl po 27 R 26 gr 2 den. Restat 2 den.

Příjem a vydání:
Letha 1611 za fojta Jana Brychce od Thomáše syna Fridrichového závdanku za grunt přijato 20 R.
Z toho zaplaceno dluhův všelijakých vejš dotčených 5 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala z statku neb[ožtíka] Martina Houdka přijato 2 R.
Od Thomáše Fridrichového přijato za grunt 3 R.
Z gruntu Jana Kozaře z Nových Lhotek přijato 6 R.
Markytě macoše na díl její dáno 5 R 5 gr.
Thomášovi
Jiříkovi každému též po 5 R 5 gr dáno,
Dorotě učiní toho 20 R 20 gr.
Evě
Z dílu Anninýho od rozdílu statku písaři dáno 5 gr.
f 160b
Letha 1615 za fojta Jana Pavlova z statku n[ebožtíka] Martina Húdka přijato 1 R.
Od Thomáše Fridrichového za grunt přijato 2 R.
Od Jana Kozara za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Margitě macoše
Thomášovi
Jiříkovi
Dorotě každýmu po 1 R.
Evě
Anně sirotku

Letha 1616 za fojtha Martina Žilky přijato od Thomáše Fridrichového za grunt 2 R.
Ze Lhotek Nových z gruntu 14 Jana Kozaře přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Houdka přijato 20 gr.
Vydány těm svrchu psaným nápadníkům, kromě Anně zanecháno za ouřadem 27 gr.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky přijato od Thomáše Fridrichového za grunt 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Húdka přijato 1 R.
Od Jury Poláka na místě Jana Kozara za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Margitě 1 R, Thomášovi 1 R, Jiříkovi 1 R, Dorotě 1 R, Evě 1 R a Anně sirotku zanechán 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Thomáše Fridrichového za grunt přijato 2 R.