Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 S[irotci] n[ebožtíka] Adama Chorousa

f 167a

K tomu statku jest sirotků desatero: Václav, Jíra, Anna, Manda, Margeta, Matěj, Dorota, Zuzanna, Eva, Barbora a Dorota mateř jejich jedenáctá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 34 zaplaceného 49 R.
Hřebec 1 za 8 R.
Koní 4 a hříbat 2, kteréž se k gruntu podle poručenství téhož Adama Chorousa přidati mají.
Dobytka hovězí[ho] 6 kusů.
Ovec zemských 45.
Ječmene na zrně 5 měř[ic].
Vůz, pluh a brána.
Summa statku 57 R.
To dělíc na 11 dílů, dostane se každému po 5 R 5 gr
2 1 den.

Dorota mateř ujímá grunt z rolí osetou, 3 ko[ňmi] a
1 hříbětem, s vozem, pluhem, bránou, obilím sutým i v snopích v summě, jakž při gruntě zapsáno jest.
Více podli poručenství neboštíkového přijímá 1 krávu,
1 volka a 10 ovec.
Anna podli poručenství otce toliko díl míti má na penězích, kteréž z gruntu se pokládati budou.
Jíra podli poručenství otce přijímá 1 klisnu z hříbětem a
5 ovec.
Manda podli poručenství otce přijímá 2 ovce.
Maruše(!) podli poručenství otce přijímá 2 ovce.
Václavovi podli poručenství otce zanecháno 5 ovec.
Matějovi podli poručenství otce zanechán 1 kůň a 5 ovec, to zůstává při mateři.
Dorotě podli poručenství otce zanechána 1 kráva a 5 ovec, to zůstává při mateři.
Zuzanně podli poručenství otce zanechána 1 kráva a 5 ovec.
Evě a Barboře zanechává se každé 1 kráva a 5 ovec, ty krávy i ovce zůstávají při mateři.