Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 S[irotci] n[ebožtíka] Valka Slezáka

f 168a

K tomu statku jest sirotkův tré: Pavel, Dorota, Matěj a Manda mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek n[ebožtíka] Jana Slováka a na něm zaplaceného 8 R.
Včel dva oule za 2 r[ýnské] činí 1 R 22 gr.
Krávy dojné dvě, každá po 9 R, a tele jedno za 2 R činí
20 R.
Summa činí všeho statku 29 R 22 gr.

Z toho statku má se dluhu zaplatiti:
Panu Thobiášovi Purgkrábkovi dluhu 2 R.

Zůstává statku čistého po zaplacení dluhů za 27 R 22 gr.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému po 6 R 28 gr.

Toto každý na díl svůj přijal:
Manda, mateř těch sirotkův, ujímá všechen ten statek v té summě, jakž svrchu šacováno. Z kteréhož sobě dílu svého porazí 6 R 28 gr, ostatek sirotkům dopláceti má po 2 R.
A mimo to povinna bude jak na ty sirotky zajaté, tak i na toho, kteréhož při sobě má, od těch krav jednomu každému po jednom teleti přisaditi.