Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Martincového

f 169a

K tomu statku jest sirotků dvé: Kateřina, Martin a Anna mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek požár, za kterýž však neboštík nedal nic.
Včely 13 klátů, 1 klát po 1 rej[nském] počítajíc, činí za ně 11 R 4 gr 2 den.
Krávy dojné 2, jedna každá po 12 R, činí 24 R.
Vinohrad v Dolní hoře nebo[žtíka] kněze Pavla a na něm zaplaceného 7 R.
Vína roku 1625 utěženého 4 vědra po 1 R 15 gr za 6 R.
Hrachu na zrně 3 m[ěřice] po 1 1 R za 4 R 15 gr.
Souržice 1 1 m[ěřice] za 1 R 15 gr.
Ječmene 3 m[ěřice] za 2 R.
Ovsa 2 m[ěřice] za 1 R.
Pohanky 1 m[ěřice] za 7 1 gr.
Summa všeho statku učiní 57 R 11 gr 5 1 den.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mlatcům od mlácení obilí 15 gr 3 den.
Platu a činže, což nebo[žtík] dlužen zůstal 6 gr 1 1 den.
Za pivo panské 10 gr 2 den.
Jírovi Okénkovi dluhu 3 R 15 gr.
Za desky na truhlu koupené 10 gr.
Summa všech dluhův 4 R 26 gr 4 den.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 52 R 14 gr
6 den.
To dělíc na tři díly, dostane se každému na jeho díl po
17 R 14 gr 6 den 1 v.
f 169b
Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Anka, mateř týchž sirotků, bere krávu ve 12 R.
Hrachu 2 m[ěřice] za 3 R.
Ječmene 2 m[ěřice za 1 R 10 gr.
Ovsa 2 m[ěřice] za 1 R.
Pohanky 1 m[ěřice] za 7 1 gr.
Summa což Anna mateř na díl svůj přijímá, činí 17 R 17 gr
3 1 den.

Kateřina sirotek přijímá na díl svůj krávu ve 12 R.
Včel 7 klátův za 6 R.

Toto se Martinovi na podíl jeho zanechává:
6 klátů včel po 1 r[ýnském], činí za ně 5 R 4 gr 2 den.
Na vinohradě n[ebožtíka] kněze Pavla v Dolní hoře posledních peněz 7 R.
Za víno mimo zaplacení tej krávy jemu přijde 2 R 15 gr.
Za 1 1 m[ěřice] souržice, aby ji prodali 1 R 15 gr.
Za 1 m[ěřici] ječmene, též aby prodali 22 gr.

Kateřina sestra dodati má převzatých peněz 15 gr 1 v.
Mateř dodati má převzatých peněz 2 gr 6 den.

Zanechány mateři s malým sirotkem na vyživení jedny hony osetí ozimního a není do rozdílu potaženo.

______________________________________________________________

Kniha sirotčí obce Javorník, Moravský zemský archiv v Brně,
fond C 17, inv. č. 405.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, leden 2009.