Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Sirotci nebožtíka Martina Slavkovského

f 20a

Jest jich 8: Mikoláš, Pavel, Kateřina, Anna, Zuzanna, Dorota, Manda, Markéta a Kuna mateř jejich devátá.
Pavel ten jest hospodářem na gruntě, Mikuláš a jiné sestry při Pavlovi bratru jejich zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Pavla Macháčka, bratra jejich 90 R.
Z toho se suma za dluh nebožt[íka] otce jejich, což do truhlice obecní dlužen zůstal peněz obecních půjčených 10 R
1 gr.
Zůstává čistého statku 79 R 29 gr, dělíc na 9 dílů, dostane se jednomu každému po 8 R 26 gr 4 1 den. Ta spravedlnost jak jim jíti má, knihami purkrechtními se spravíš.
Na tu summu vejš psanou Pavel, bratr těch sirot[ků], položil 14 R.
Z toho vydáno:
Item Kateřině, sestře dotčeného Pavla 3 R.
A za dluh nebožt[íka] otce těch sirot[ků] zaplaceno na dluh do truhlice obecní 2 R.
A při právě hotových býti má 9 R. Z těch 9 R má se ještě za dluh do obecní truhlice zaplatiti 8 R 1 gr.
f 20b
Letha [15]94 přijato z gruntu Pavla Macháčkových purgkrechtních peněz 4 R.
Více přijato od téhož Pavla Macháčka na zadržalé peníze
4 R.
Těch 8 R dány do truhlice mezi jiné peníze sirotčí a sou k ruce panské vyzdviženy.
Letha [15]95 přijato od Pavla Macháčkovýho za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R. Ty sou dány na díl mateře těch sirot[ků] všech 4 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Pavla Macháčkova 4 R. Z toho dáno do jinejch sirotčích peněz podle napřed psaného zapsání
2 R a Kateřině též dáno na díl její 2 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Pavla Macháčka 4 R. Z toho dáno Kateřině na díl její 1 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Pavla Macháčkového 4 R. Ty jsou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Kateřině dodáno ostatek spravedlnosti její z hotových peněz 2 R 29 gr. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato za grunt Mikuláše Macháčkova 4 R. Ty sou vydány Mikulášovi, bratru s[irotků], na díl jeho.
Zuzanně Nemoudré dáno z dílu její[ho] na šaty 3 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka přijato od Mikuláše Macháčkova za grunt 4 R. Ty sou vydány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Mikuláše Macháčkového za grunt 3 R. Ty sou přijaty k ruce panské po Ance, Mandě a Dorotě, s[irotcích] zběhlých.

Letha 1602 za fojta Martina Vranového přijato od Mikuláše Macháčkového za g[runt] 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Mikuláše Macháčkového za grunt 4 R. Ty přijal Pavel na díl svůj.
Zuzanně Nemoudré dáno na šaty 2 R.
f 21a
Letha 1604 za fojta Martina Vranice přijato od Mikuláše Macháčkového za g[runt]. Ty sou přijaty k ruce panské po Anně, Mandě a Dorotě, s[irotcích] zběhlých.

Jakož náleželo Anně, Mandě, Dorotě a Markytě dílů jejich mimo prvnější vyzdvižení 21 R 14 gr 4 den, ta spravedlnost jakožto [po] sirotcích zběhlých jest k ruce Jeho M[ilosti] Páně obrácena. Ac[tum] za fojta Jana Pavla Janového letha 1610.
Letha 1615 za fojta Jana Pavlového od Jana Svíby za g[runt] přijato 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky od Jana Svíby přijato 1 R. Ty sou vzaté k ruce JM Páně.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového od Jana Svíby přijato za grunt 1 R. Ty jsou obráceny k ruce Jeho M[ilosti] Páně.