Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Sirotek nebožtíka Martina Frantového

f 25a

Jest jeden Pavel a Zuzanna mateř jeho druhá.
Ten Pavel s povolením Jeho Mi[l]osti Páně se řemeslu mlynářský[mu] učil a po něm vandruje.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Ondry Čupkového
50 R. Z toho se má za dluhy nebožt[íka] otce těchž sirot[ků] [zaplatiti] 2 R.
Zůstává čistého statku 48 R, dělíc na 2 díly, dostane se jednomu na díl jeho po 24 R.

Vydání:
Item Ondra Čupků na místě Zuzanny manželky své, což jí na díl její přišlo, sobě na gruntě svém srazil.
Item Pavlovi dáno na díl jeho 2 R.
Dodati se jemu má na doplnění dílu jeho 22 R, ty jemu se pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R. Na těch
22 R má na gruntě Ondry Čupkového 15 R a mimo to jemu při právě vyšlých peněz býti má 7 R.
f 25b
Těch 7 R Ondra Čupků za sebou zadržel.
Na ty zadržalé peníze položil Ondra Čupků 2 R. Ty přijal Pavel na díl svůj.
Letha [15]94 přijato od Ondry Čupkovýho za grunth peněz purgkrechtních 2 R. Sou v truhlici sir[otčí].
Letha [15]95 přijato od Ondry Čupkového za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Letha [15]96 přijato od Ondry Čupky za grunth 2 R.
Letha [15]97 přijato od Ondry Čupkového za grunth 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Ondry Čupkového ročních peněz
2 R.
Jakož Pavlovi náleželo dílu jeho otcovského 20 R, ta spravedlnostu jest na J.M. Pána jakožto po zběhlým obrácena. Z níž jest na hotově vyzdviženo k ruce J.M. Páně 10 R a ostatek jíti má od letha [15]99 po 2 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato za g[runt] od Ondry Čupky 2 R. Ty sou vydány Pavlovi ut s[upr]a na díl jeho z milosti.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Ondry Čupky za grunt 2 R. Ty sou dány do truhlice sirotčí.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Ondry Čupky za grunt 2 R.
Pavlovi dáno z milosti a lásky, neb je[ho] spravedlnost na J.M. Pána obrácena, 4 R.
A k ruce J.M. Páně po témž Pavlovi vyzdviženo hotových 8 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového přijato od Ondry Čupky za grunt 1 R.

f 26a
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Ondry Čupky za grunt 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Ondry Čupky za grunt 1 R.
Jakož na dluhu za Jeho Mi[l]ostí Pánem peněz vyšlých na dluhu vypůjčených zuostávalo 3 R, ty jsou po Pavlovi zběhlým poraženy.