Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Sirotci nebožt[íka] Pavla Janových

f 29a

Jest jich trý: Jan, Jakub a Pavel, ti sou malí a při otčímovi svém zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikoláše Čačka otčíma jejich 15 R 12 gr. Ty jak jim jíti mají, knihami purkrechtními se spravíš.
Více jim náleží na vinohradě v Ležhoře, kterejž Michal Poroubský z Veliké drží, 32 R. Ty jim jíti mají takto:
Letha [15]95 se jim z téhož vinohradu položiti má 1 R a od letha [15]96 se jim platiti bude po 3 R až do vyplnění vejš psané summy.
Summa všeho, což těm sirot[kům] náleží, učiní 77 R 12 gr, dělíc to na tři díly, dostane se na jeden každej po 25 R
24 gr.

Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Čačka 22 1 gr.
Letha [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Čačka 3 R 22 1 gr.
Letha [15]98 přijato z gruntu Mikuláše Čačka 4 R. Z toho dáno do peněz s[irotčích] dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což se z regime[ntu] našlo 3 R 18 gr.
f 29b
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato za grunt od Mikuláše Čačka 4 R.
Letha 1600 a 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Mikuláše Čačka za grunt 3 R.
Janovi dáno na díl jeho 4 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového přijato od Mikuláše Čačka za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany dáno Janovi na díl jeho peněz hotových 4 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Mikuláše Čačka i z lonskými 3 R.
Janovi na díl jeho dáno na koupení vinohradu 4 R.
Letha 1606 za fojta Jana Brychce dáno Janovi na díl jeho hotových peněz 3 R 27 gr.

NB. Jakub jest od nepřátel zabit a Pavel zemřel, zanechali po sobě dílů svých každý po 24 R 18 gr sumy 49 R. Ta spravedlnost připadla na Jana bratra jejich, jenž jest témuž Janovi ukázáno k vyzdvihování Janovi bratru jejich na vinohradě v Ležhoře Jana Hlávky na Velicku sumy 31 R. Ostatek bráti má z gruntu ut s[upr]a, totiž 18 R a dílu Janového nedobraného taky náleží 12 R 21 gr.
Těch 18 R a 12 R 21 gr Jan výš psaný sobě na gruntě svým ukoupeným srazil.