Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Sirotek nebožt[íka] Pavla Šedivého mlynáře

f 33a

Jest jeden Jan a Dorota mateř jeho druhá. Tenž Jan při mateři na mlejně zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na mlejně javornickým 200 R.
Více za krávy, svině, náčení a šaty ložné 18 R 25 gr.
Summa všeho 218 R 25 gr.

Z toho se snímá na dluhy, co nebožt[ík] Pavel mlynář dlužen povinen byl i s tím, což strejci svému Janovi, synu n[ebožtíka] Matouška, odkázal, jakž níže poznamenáno stojí.
Item Janovi strejci svému podle odkazu 16 R.
Item Václavovi do Lhoty Veselské, bratru nebožt[íka] Pavla mlynáře, na placení dluhu, což mu za mlýn doplatiti povinen byl 26 R.
Více porůzno dluhuov po týmž nebožt[íku] Pavlovi zaplaceno 8 R 29 gr.
Summa dluhuov i s tím, což nebožt[ík] Pavel odkázal, učiní 50 R 29 gr.
f 33b
Sejmúce dluhy z vejš psané summy, zůstává čistého statku 167 R 26 gr. Dělíce tu summu na dva díly, příde na jeden díl po 83 R 28 gr.

Vydání:
Item Dorota mateř vejš psaného sirotka díl svůj sobě na mlejně porazila 86 R 28 gr.
Item Janovi na díl jeho dáno 24 R.
A ještě jemu dodati se má na doplnění dílu jeho 59 R 28 gr.
Na to jest na níže psaných osobách toto:
Item na mlejně, na kterýmž Dorota, mateř téhož Jana, zůstává, jest 50 R 2 gr. Ty jsou vyšlé a za touž Dorotou zadržalé zůstávají.
A při právě hotových býti má 9 R 26 gr.

Letha [15]94 přijato od Doroty mlynářky na peníze zasedělé závdanku 20 R.
Více za týž rok peněz vejrunkových položila 7 R.
Těch všech 27 R dáno Janovi na ukoupení vinohradu v Ležhoře na díl jeho.
Letha Páně 1595 dáno Janovi na díl jeho 23 R.
Víceji témuž Janovi dodáno ostatek dílu jeho 9 R 28 gr.
A tak tenž Jan tu žádné spravedlnosti více nemá.