Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Černých Jana od Jury Škeřupového

f 112b

Za ouřadu horenského Václava Rožkového prodal Jura Škeřupů půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Janovi Černých Slezákovi za summu 40 zl. Závdanku položil Jan Černý 1 zl 15 gr, ty přijali fojt a starší lhotští na kostel, ostatní peníze mají se klásti z oužitku vedle hory práva po 2 zl až do vyplnění tej všej summy. Ty všecky peníze mají býti na kostel strážnický. Rukojmě za dílo a placení Valka Černý a Mathouš Skřivánků S.R.S.N.