Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Daňka Brockého od manželky Mikuláše Škracha

f 78a

Letha 1622 v neděli Smrtnú za horenství Václava Rožkového kúpil Daněk Brockého půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Anny, manželky neboštíka Škráškového, za summu 40 zl. [Dal] 1 zl za závdanku, ten přijala Anna neboštíka Škrášky, ostatní peníze má klásti vedle hory práva, jak se v sirotčích rejstřích vyhledá, k tomu kadečku jednu dubovou přidává. Rukojemníci sú za dílo a placení Mikuláš Mlýnek a Petr Zimcha slíbili rukú společnú a nerozdílnú.
Prodal Václav Syřenek peníze na témž vinohradě po manželce nápad Daňkovi Brockému 30 zl za sumu 3 zl 15 gr.

Leta Páně 1631 za horného Martina Lišky prodal Pavel Švrček pů[l] achtele vinohradu [po] Janovi Holubovi, kterýž oulehlí dávno ležel, Janovi Čejkovskému za sumu hotovú 2 zl. A tak Jan má zaplacený docela, v ničem nezávadný. Rukojmě za dílo a za placení Bartek Krumlíků slíbil rukú společnú a nerozdílnú.