Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Goliáše Roštinského

f 124a

Letha 1623 v neděli druhú po Veliké noci za ouřadu horenského Václava Roškového prodala čtvrt achtela vinohradu v hoře Šumberku pozůstalá vdova po neboštíku Janovi Vachalcovi Anna, manželka jeho, vinohrad svůj Goliášovi Roštinskému za summu 28 zl 15 gr. Závdanku položil Goliáš Roštinský 5 zl
15 gr, ostatní peníze má klásti Goliáš Roštinský po 2 zl vedle hory práva. Odevzdán jest jemu horným svrchu nadepsaným za volný a svobodný. Rukojemníci jsú za dílo a placení Thomáš Blašků a Tobiáš Polešovský S.R.S.N.