Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jakuba Chvalinovské[ho] ze Vnorov od Jana Čejkovského

f 17b

Letha Páně 1625 v druhou neděli postní za horného Vácslava Rožkového koupil jest půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Jakub Chvalinovský od Jana Čejkovského za summu tu, co se v rejstřích dopláceti vyhledá, Martinovi Kašparových a co Jan Čejkovský zaplaceného má, totiž summy 14 zl 15 gr, to jemu Jakubovi Chvalinovskému všecko pouští, ostatek co se najde doplatiti jest povinen Martinovi Kašparovému, taky platiti se má podle hory práva po 2 zl. R[ukojmě] za dílo i placení toho vinohrada Jura Žák ze Vnorov a Jan Jakubů z Lideřovic slíbili rukou společnou a nerozdílnou.
L[eta] 1627 za horného Václava Rožkového položil Jakub Chvalinský za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Martin Kašparů
z Radějova. Ten vinohrad jest prodán za sumu 35 zl.
Letha 1634 za horného Martina Zákrska položil Jakub Chvalinský ze Vnorov za vinohrad svůj 3 zlm. Ty přijal Martin Kašparů z Radějova.
Letha 1635 za úřadu Martina Zákrska položil Jakub Chvalinský ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijala manželka n[ebožtíka] Martina Kašparového z Radějova.
Letha 1636 za ouřadu Václava Fojta horného položil Jakub Chvalinský ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijala manželka n[ebožtíka] Martina Kašpárka z Radějova.
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jakub Chvalnovský z Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijal Eliáš Tovačovský na místě manželky svej.
Leta 1638 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jakub Chvalnovský ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijal Eliáš Tovačovský na místě manželky svej.
f 21a
Leta 1639 za ouřadu Martina Zákrska položil Jakub Chvalnovský ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijal Eliáš Tovačovský z města Strážnice ma místě manželky svej.
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jakub Chvalnovský ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijal Eliáš Tovačovský z města Strážnice na místě manželky svej.