Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jakuba Horkého od Martina Stehlíka

Letha Páně 1624 tu neděli 25. po s[vatém] Jiří za horného Vácslava Rožkové[ho] Jakub Horký koupil půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Martina Stehlíka za summu tu, co se v rejstřích sitočích vyhledá, totiž za 40 zl bez závdanku, platiti jej má tak, jak se nahoře v rejstřích vyhledá, přední peníze mají jíti na sirotky, na které se vyhledá, ostatní peníze, co se víc vyhledá, tomu se klásti budou podle hory práva [po] 2 zl. Rukojmové za dílo i placení Martin Lišků a Jan Remšů slíbili R.S. a nerozdílnou.

Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky prodali úřad vnorovský půl achtele vinohradu svrchu psaný po Mikulášovi Škeřupovi Pavlovi Ožvoldovému za sumu 40 zl na placení roční podle hory práva po 2 zl. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Martin Šulík a Martin Bílý slíbili rukú společnú a nerozdílnú. S té sumy, což Jakub Halík ze Vnorov zaplatil na tom vinohradě, to všechno Pavlovi púští, z té sumy 2 zl 15 gr.
Téhož letha [16]33 za horného Martina Lišky závdanku dal Pavel Ožvoldů 1 zl 15 gr, avšak za ten závdanek dalo se
2 ½ měřice. Přijal ji M[artin] Rožků po manželce svej.
f 104a
Letha 1634 za horného Martina Zákrska položil Pavel Ožvoldů 1 zlm. Ty přijal Jiřík Samuelů, toho času dědiny Vnorov purmistr.
Letha 1635 za ouřadu horného Václava Rožka položil Pavel Ožvoldů 1 zl. Ty přijal Václav Ondrovčík ze Vnorov na místě ouřadu.
Leta 1637 za horného Martina Zákrska položil Pavel Ožvoldů 3 zlm. Ty přijal Jiřík Samuelů, purmistr vnorovský.
Letha 1639 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Pavel Ožvoldů za vinohrad svůj 3 zlm. Ty přijal Jiřík Samuelů, purmistr vnorovský.

Leta 1644 za horného Jiříka Lišky prodal jest Pavel Ožvoldů Václavovi Vídenskému ze Vnorov vinohrad svůj v hoře Šumberku půl achtele za summu tu, jakž výše psaný Pavel Ožvoldů jej byl koupil, totiž za summu 40 zlm. Platiti má Václav Vídenský po
2 zlm podle hory práva na kostel vnorovský, totiž 30 zlm
15 gr, ostatní peníze náležeti budou Pavlovi Ožvoldovi. R[ukojmě] za dílo a placení Jiřík Čachtický, Tomáš Káčer SR společnou a nerozdílnou.
Letha 1645 dne 15. Aprilis položil Václav Vídenský za vinohrad svůj totiž 1 zlm. Ty přijala obec vnorovská na chrám Páně.

Letha 1663 za horného Mikuláše Hořínky kúpil Martin Starých od Václava Vídenského půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 10 zlm, protože byla úlehla. Martin Starých [dal] závdanku 1 ½ zl, ty přijal Václav Hulínský, ostatní peníze má klásti na kostel znorovský [po] 1 zlm podle úrody.
f 104b
Letha 1668 za horenství Jiříka Lipového prodali jsou ouřad fojt a starší půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Janovi Zameškalovému za summu peněz 8 zlm, kterúžto summu peněz bude povinen po dvou moravským zlatým klásti podle hory práva purkmistru a starším dědiny Znorov. Rukojemství za dílo a placení téhož vinohradu Dobiáš Lipa, Jiřík Šmach.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky položil Jan Zameškal za svůj vinohrad 5 zlm. Ty přijal Václav Komínek na kostel znorovský.