Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jakuba Starýho od Václava Frantíka

Leta Páně 1646 za horného Martina Stehlíka kúpil Jakub Starého čtvrt achtele v hoře Šumberku od Václava Frantíka za sumu 13 zl mo[ravských] bez deseti kr[ejcarů], kterýšto vinohrad jest doplacený a žádnému v ničem nezávadný.
f 79a
Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky přišel jest nápadem Janovi Bedravovi po Jakubovi Starého štvrt achtele vinohradu. A tak jest jemu Janovi Bedravovi odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný.