Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Čejkovského od Jana Valachového

f 84b

Letha 1622 v neděli smrtnou za horenství Václava Rožkového kúpil Jan Čejkovský vinohrad půl achtele v hoře Šumberku za summu 45 zl. 4 zl položil závdanku Jan Čejkovský Janovi Valachovému, ostatní peníze má klásti po 3 zl až do vyplnění tej všej summy při Vánocích. Rukojemníci za Jana Čejkovského za dílo a za placení Martin Stehlíků a Pavel Valentů slíbili rukú společnú a nerozdílnú. A k tomu mu přidal jednu kadečku jedlovú.
Téhož letha 1622 za horenství Václava Roškového kúpil Jan Čejkovský od Jana Valachového summy 12 zl po 15 gr počítaje za 6 zl na tom vinohradě svrchu psaném přední peníze a ještě má klásti za 5 leth, totiž od letha 1622 až do 1626 má klásti.
Téhož letha 1622 za horenství Václava Roškového kúpil Jan Čejkovský od Jana Valachového summy 15 zl podruhé, 1 zl po
15 gr, a tak učiní za 10 zl 2 zl 5 gr. A tak má Jan Čejkovský zaplaceného 31 zl na tom vinohradě a již nemá než 17 zl doplácat Janovi Valachovému. Položil za pět leth Jan Čajkovský, již nemá pokládat až do letha 1631.
Ostatní peníze kúpil Jan Čejkovský od Jana Valachovýho
17 zl za 2 zl 8 gr, túž summu Jan Čajkovský má zaplacenú za ten vinohrad za volný a svobodný, nemá žádnému za něj víc klásti.