Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Hynkových od Mikuláše Mlýnka [a] od Jana Pškavého

f 111b

Letha 1622 za horenství Václava Roškového v pondělí s[vato]dušní kúpil Jan Jurkových od Mlýnka Mikuláše [a] od Jana Pškavého v Šumberku achtel vinohradu za 30 zl, má jej platiti podle úrody práva po 2 zl. Rukojmě za dílo a placení Mikuláš Mlýnek, Václav Syřenek. Jest jemu k tomu vinohradu přidána jedlová kadečka.
Letha Páně 1625 za horného Vácslava Rožkového Jan Jurků položil za vinohrad svůj 2 zl. Ty jsou přijali 1 zl Mikuláš Mlýnků a druhej zlatý Jan Pškavý.
L[eta] 1626 položil Jan Jurků za vinohrad svůj v hoře Šumberku za horného Václava Rožkového nápadníkům svým, těm kerý[m] náleží, 2 zl. Jeden přijali Mikuláš Mlýnků a druhý Martin Zákrsek.
L[eta] 1627 za horného Martina Liškového položil Jan Jurků za vinohrad svůj 2 zl. Jeden zlatý přijal Mikuláš Mlýnek a druhý Martin Zákrsek.
Leta Páně 1631 za horného Martina Lišky položil Jan Jurků za vinohrad svůj 2 zl. Jeden zlatý přijal Mikuláš Mlýnek a druhý Martin Zákrsek.
Letha 1632 za horného Martina Lišky položil Jan Jurků za vinohrad svůj 2 zl. 1 zl přijímá Mikuláš Mlýnek a druhý zlatý Martin Zákrsek.
Letha 1635 za horného Martina Lišky úřadu jeho položil Jan Jurků za vinohrad svůj 2 zl. 1 zl přijal Martin Zákrsek, 1 zl Jan Hrbatý a Mikuláš Mlynář z Radějova.
f 112a
Letha 1633 za horného Martina Lišky položil Jan Jurků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijali Martin Zákrsek 1 zl a druhý zlatý Mikuláš Mlýnek z Radějova.
Letha 1633 za horného Martina Liškového prodal Jan Jurků achtel vinohrad svůj Janovi Zacharovi za sumu 30 zl na placení po 2 zl podle hory práva. Rukojmně za Jana Pavel Momáň, Jura Vykúkal slíbili rukú společnú a nerozdílnú za dílo toho vinohradu i za placení. Závdanku dal Zachar 6 zl hned při kupu vinohradu, bude míti dopláceti Jan Zachar sumy 18 zl Mikulášovi Mlýnkovi [a] Martinovi Zákrskovi, víceji bude náležet Janovi Hanákovi. K tomu vinohradu přidává jemu jednu kadečku.
Leta tisícího 33 za horného Martina Lišky Jan Jurků ten vinohrad svrchu psaný zase přijímá na ten spůsob, aby doplácel 18 zl nápadníkům Mikulášovi Mlýnkovi [a] Martinovi Zákrskovi.
Letha 1634 za úřadu Martina Zákrska položil Jan Jurků za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijali Martin Zákrsek 1 zlm a druhý zlatý Mikuláš Mlynář z Radějova.

Letha 1635 za úřadu Václava Rožka položil Jan Jurků za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Jan Hrbatý půl zlatého, Mikuláš Mlynářů půl zl.
Leta 1636 za ouřadu Martina Zákrska položil Jan Jurků za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Martin Zákrsek po Zuzaně manželce svej.
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan Jurků za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin Zákrsek a Mikuláš Mlynář z Radějova.
(Poznámka: Hledej napřed na straně.)