Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jana Jurkového od horného Václava Rožkového a starších lideřovských

f 111a
obzvláště foj[ta], vinohrad po neboštíkovi Venclovi Stachových za summu totižto 24 zl, kterýž ležel úlehlí, splatiti jej má po půldruhém zlatém podle hory práva, a to od tohoto jmenovaného roku psaného 1624. A jsú rukojmí menovali Jan Jakubů, Jan Kalužů za dílo i za placení rukú nerozdílnú.
Leta 1626 položil Jan Jurků za vinohrad svůj v hoře Šumberku 15 gr. Ty přijal Václav Bystřický na místě manželky svej, kterýž jemu náleží po sestře svej.
L[eta] 1628 skúpil Jan Jurků peníze na vinohradě svém svrchu psaném 21 zl po pěti grejcařích za sumu 2 rýnské bez dvú českých. A tak má Jan zaplacený a v ničem nezávadný. Stalo se za horného Martina Lišky.

Letha 1636 za horného úřadu Martina Zákrska koupil jest Bartoň Hlásný [ze] Strážnice vinohradu v hoře Šumberku půl achtele od Jana Jurkového za sumu 7 zl a jeden ort. Jest jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničemž není závadný. Rukojemníci za dílo Martin Kořenek.